• 1500 radioapparater syns i Vilnius, Litauen, som en del av 30-års jubileet av den baltiska kedjan.
  P1-MORGON FREDAG 23 AUGUSTI
  • I dag är det 30 år sedan två miljoner invånare i Baltikum skapade en 600 kilometer lång människokedja genom de dåvarande sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen.
  • Aktionen var ett uttryck för invånarnas vilja till självständighet från Sovjetunionen.
  • Hör samtalet med Marion Norrby, som själv deltog i aktionen från Estland och Anders Eriksson, dåvarande korrespondent för Sveriges Radio.
 • Man på parksoffa
  • Samtidigt som landet ska få en ny ledare, ordnas två folkomröstningar som bägge har med emigration att göra.
  • Flyttrörelsen från Litauen är fortfarande stor och den ena folkomröstningen handlar om att tillåta dubbelt medborgarskap.
  • Detta skulle kunna stärka banden till de litauer som valt att lämna sitt hemland, säger förespråkarna.
 • Påven Franciskus på väg ur en bil.

  Påven Franciskus är på besök i Baltikum. Under en mässa i Litauen på söndagen betonade han vikten av att arbeta mot antisemitism och upplysa de unga om vad som skedde under andra världskriget.

  • Det har gått 100 år sedan återupprättandet av Litauens oberoende, då landet blev en egen stat - vilket uppmärksammas stort under hela året.
  • Till utmaningarna idag hör att uppnå en högre levnadsstandard – många litauer hade önskat att det hade gått snabbare. Till de stora framgångarna hör de jättekliv som landet tagit sedan 90-talet.
  • Hör Erika Gabrielssons reportage.