#unggranskning

P4 Göteborg, P4 Malmöhus, P4 Stockholm och Ekot granskar i en särskild satsning unga vuxnas levnadsvillkor i de tre storstäderna. Här samlar vi vår rapportering. Följ även #unggranskning på sociala medier.

 • Saknar elevombud.

  Alltför många skolor saknar utbildade elevskyddsombud. Utan ombud blir det svårare att få bort våld och hot på de skånska skolorna. Den kritiken kommer Sveriges elevkårer med.

 • #unggranskning
  Högre tolerans jämfört med andra arbetsplatser.

  Våld och hot i skolan är ett vanligt problem och är mer förekommande i grundskolan än på gymnasiet, enligt forskare. Jonatan har själv råkat ut för hot är. Han säger att det är på grund av att han är jude.

 • Anders Rubin. Foto: Lars Ekman/Sveriges Radio
  #unggranskning
  Hormonerna i topp från sjuan.

  Skolkommunalrådet Anders Rubin (S) är inte helt förvånad av att Malmö ligger högt när det gäller antalet anmälda allvarliga hot- och våldshändelser. Även Lund ligger högt i statistiken från Arbetsmiljöverket.

 • Arbetsmiljöverket gör nu under några år en omfattande tillsyn av skolorna runt om i landet. Så gott som alla skolor och huvudmän får anmärkningar.

 • 116 anmälningar.

  Skolorna i Skåne anmäler flest fall av hot och våld i landet, enligt Arbetsmiljöverkets siffror. Det handlar om händelser där både elever och lärare drabbas.

  Diskutera dina erfarenheter av våld på sociala medier under #unggranskning

 • Ny metod för att förebygga våld introduceras i par kommuner i Sverige. Metoden går ut på att jobba mycket med att gå ifrån traditionella könsroller.

 • 150 organisationer är med.

  För den som vill engagera sig i jämlikhet och mänskliga rättigheter i Malmö kommer det snart en ny webbplattform på nätet som gör det lättare att orientera sig. Jämfört med sociala medier där alla ämnen blandas med varandra ska sajten bara fokusera på Malmös jämlikhetsarbete.

 • Ny forskning visar att unga som har stereotypa åsikter om vad som är manligt och kvinnligt också är mer benägna att begå våldsamma eller kränkande handlingar.

 • Undersökning bland unga.

  Unga män som är kritiska mot jämställdhet och har en traditionell syn på hur en man och en kvinna ska vara har mer än tre gånger så ofta begått våldsamma handlingar, enligt en undersökning. Genom att få dem mer jämställda så kan man också minska våldet bland unga i samhället, enligt forskare.