• Grisar i Frankfurt. Snart hotade?
  • Den afrikanska svinpesten sprider sig oroväckande fort till allt fler länder i Europa och även Sverige hotas.
  • Forskare varnar för att en fjärdedel av grisbeståndet i världen kan slås ut av viruset, vilket skulle få allvarliga konsekvenser.
  • Torsten Mörner, statsveterinär på statens Veterinärmedicinska Anstalt, berättar mer om sjukdomen. 
 • Skördetröska.
  • Lantbrukarnas Riksförbund riktar hård kritik mot regeringen. 
  • De menar att den politik som förs gör det omöjligt för de svenska bönder som vill öka och klimatanpassa sin matproduktion.
  • Hör Palle Borgström förbundsordförande för LRF och Sveriges EU-minister Hans Dahlgren
 • Torsk
  Östra Östersjön

  Nästa år blir det ett totalförbud mot torskfiske i delar av Östersjön och kraftigt minskade fiskemöjligheter på annat håll. Det står klart sedan EU:s ministrar enats om nya fiskekvoter för nästa år

 • Torsk
  Östersjön

  Den svenska regeringen vill se ett fortsatt stopp för torskfisket i stora delar av Östersjön. Och ställer sig även bakom andra minskningar av fisket som EU-Kommissionen föreslår.

 • Torsk
  Östersjön

  Sverige vill se ett fortsatt stopp för torskfisket i stora delar av Östersjön bland andra inskränkningar i fisket.

 • Djuphavshajen blåkäxa, en liten svart haj
  • Ett projekt pågår nu för att ta reda på hur fisken mår i de djupa delarna av Sveriges enda marina nationalpark, Kosterhavet, och i det Natura 2000-område som också finns där.
  • Studio Ett:s Victor Jensen följde med på ett provfiske med en fiskebåt.
 • Djuphavshajen blåkäxa, en liten svart haj
  Fiske

  Just nu utreds hur de fiskeregler som finns i skyddade områden i havet fungerar. Om de fiskar som finns i områdena ökar eller inte. Ekot följde med på ett provfiske där bland annat pigghaj och blåkäxa fångades.

 • KOSTERHAVET
  • Just nu genomförs ett projekt där man bland annat ska ta reda på hur fisken mår i de djupa delarna av Sveriges enda marina nationalpark, Kosterhavet – hur bestånden ser ut och hur många stora fiskar som finns där.
  • Reporter Victor Jensen åkte med när ett av flera provfisken med trål gjordes. Jan Erik Johansson, på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), hittade en haj bland fångsten.
 • En fiskodling
  Produktion av matfisk

  Vi behöver äta mer fisk och också öka produktionen av matfisk, säger Manuel Barange på FN i en intervju med Ekot.