• Kinas nya femårsplan innehåller stora satsningar på förnybar energi och alternativ till kolkraft. Utbyggnaden av vattenkraften längs Mekongfloden fortsätter att vara en del i Kinas omställning och arbetet mot global uppvärmning. Men utbyggnaden kräver effektivare teknik och bättre politiskt samarbete.

 • Man pekar ut över fält.

  Vid utloppet i Sydkinesiska havet i Vietnam förgrenar sig Mekongfloden i ett av världens största deltaområden, som beskrivits som en ekologisk skattkammare. Men nu riskerar mer än hälften av deltat försvinna, på grund av klimatförändringar men också på grund av alla dammar som byggts och som planeras i Mekongfloden – totalt 31 stycken. Redan nu har fiskfarmare och risbönder fått känna av vad som händer när flödet av vatten och flodslam blir för litet i deltat. Hör Margita Boströms reportage.

 • Våra korrespondenter har rest längs Mekong-floden, en av världens största vattenleder. Mekong hotas av den hårda exploateringen och bristen på samarbete mellan länderna längs floden.

 • I Kambodja kämpar lokala journalister för att gräva fram fakta och sprida kunskap om de stora förändringar som nu sker i Mekongflodens miljö. Grannländerna bygger stora kraftverk i floden, men också Kambodja är på väg att bygga egna dammar.

 • Vi fortsätter vår resa längs Mekongfloden, en omfattande granskning som våra korrespondenter gör av denna viktiga livsnerv i Sydostasien. I dag stannar vi till i Vietnam, för de runt 20 miljoner Vietnameser som bor i Mekongdeltat har i urminnestider levt på eller vid floden. Men deltat förstörs allt mer, dels på grund av klimatförändring men också av alla kraftverksbyggen uppströms. Det gör att man inte längre kan odla sitt vita guld - riset så som man gjort i urminnes tider. Nu får man finna nya grödor att överleva på, som ananas.

  Hör Margita Boströms reportage som är Sveriges Radios sjätte nedslag längs med floden.

 • Beredning av fångsten i en fiskeby vid sjön Tonlesap i Kambodja.

  Tonlesapsjön ger jobb, mat och vatten till Kambodjas invånare. Vattenmängden minskar stadigt och fisken försvinner. Klimatförändringar och exploatering pekas ut som orsaker. Dödsstöten kan bli de kraftverk som byggs på Mekongfloden, som sjön är förbunden med. Reportage av vår Asien-korrespondent Margita Boström.

 • Trots storsatsningen på vattenkraft i Kina har det visat sig att dammar som byggts i Mekongfloden ofta går på tomgång. Medan efterfrågan på elen från vattenkraft tycks minska i Kina söker kinesiska kraftbolag vinster i Sydostasien. Nio dammar ska byggas i Laos för att förse grannarna i Sydostasien med el, men planen är kontroversiell.

 • Turister blickar ut över ett vattenfall.

  I Laos som för inte så länge sedan var helt slutet från omvärlden utgör turistindustrin i dag hela 15 procent av BNP. När nu nio vattenkraftverk planeras i Mekongfloden riskerar turister att skrämmas bort från exotiska platser längs floden. Flera unika fiskarter och den hotade sötvattensdelfinen är också beroende av floden.

  Asienkorrespondent Margita Boström besöker De fyratusen öarna, Siphandon.

 • Mer än trettio år efter att ett kinesiskt elbolag började bygga det första stora kraftverket i Mekongfloden, pågår utflyttningen fortfarande från byarna vid Manwan-dammen. I de nya migrantsamhällena saknas jordbruksmark och det finns få arbetstillfällen. I stället lämnar unga provinsen för att börja jobba på fabrik, bli byggnadsarbetare och kökspersonal i Kinas storstäder.