• En indisk kvinna i sitt översvämmade hus

  I Indien har 37 personer omkommit i översvämningar i delstaten Kerala. Sen juni har 175 personer dött till följd av monsunregnet.

 • Kinas nya femårsplan innehåller stora satsningar på förnybar energi och alternativ till kolkraft. Utbyggnaden av vattenkraften längs Mekongfloden fortsätter att vara en del i Kinas omställning och arbetet mot global uppvärmning. Men utbyggnaden kräver effektivare teknik och bättre politiskt samarbete.

 • Trots storsatsningen på vattenkraft i Kina har det visat sig att dammar som byggts i Mekongfloden ofta går på tomgång. Medan efterfrågan på elen från vattenkraft tycks minska i Kina söker kinesiska kraftbolag vinster i Sydostasien. Nio dammar ska byggas i Laos för att förse grannarna i Sydostasien med el, men planen är kontroversiell.

 • Turister blickar ut över ett vattenfall.

  I Laos som för inte så länge sedan var helt slutet från omvärlden utgör turistindustrin i dag hela 15 procent av BNP. När nu nio vattenkraftverk planeras i Mekongfloden riskerar turister att skrämmas bort från exotiska platser längs floden. Flera unika fiskarter och den hotade sötvattensdelfinen är också beroende av floden.

  Asienkorrespondent Margita Boström besöker De fyratusen öarna, Siphandon.

 • De senaste 15 åren har minst 60 människor i Thailand och 11 i Laos blivit bortförda med tvång och aldrig hittats. Deras försvinnande kan i nästan samtliga fall kopplas till myndigheter.

 • I Laos  utför kvinnor ett av de farligaste uppdrag man kan ha, nämligen att röja och desarmera de miljontals bomber som vräktes ner över landet under Vietnamkriget, och ligger dolda i terrängen. Sedan kvinnorna började ta över jobbet från männen har olyckorna minskat dramatiskt, och de kvinnliga bombröjarlagen har blivit en förebild för bombröjare i andra länder. Frilansjournalisten Michael Töpffer reste till det lilla landet i Sydostasien.

 • Den kommunistiska enpartistaten Laos i Sydostasien var länge ett mottagarland för svenskt bistånd. Under många år verkade den politiska utvecklingen, om än väldigt sakta, gå åt rätt håll, men en händelse i december förra året har skapat en oro i landet. Nu är Laos i det internationella blickfånget för övergrepp mot mänskliga rättigheter. Reportage av Michael Töpffer. Hör Lisbet Bostrand som för Sidas räkning arbetat på svenska ambassaden i Vientiane.

 • En av de få kvarvarande tidigare orörda regnskogar som finns i Mekongområdet i Sydostasien är nu hotad av olaglig skövling. Det är på gränsen mellan Laos och Vietnam som stora områden regnskog olagligt huggs ned för att bland annat bli till trädgårdsmöbler som säljs i Sverige.

  Är det viktigt för dig var materialet i dina trämöbler kommer ifrån?