från P1-morgon 18 mars 2009

Boendemiljö påverkar foster

Vår hälsa grundläggas redan i mammas mage och den som föds i ett socialt utsatt bostadsområde löper större risk att bli sjuk i framtiden, enligt ny forskning.
Reportage av Katja Magnusson och Anna Dahlqvist.

Diskussion mellan Ingela Wiklund, Svenska Barnmorskeförbundet och Birgitta Rydberg, folkpartistisk landstingspolitiker i Stockholm.