FRÅN P1-MORGON 27 MARS 2009

Besök på elitens skola

De sämre ekonomiska tiderna tycks inte påverka landets internatskolor. Tidigare har elevunderlaget på de tre stora skolorna följt konjunkturerna, men inte nu. Nu ökar trycket. På prins Carl-Philps gamla skola, Lundsberg, har man många fler sökande till höstterminen i jämförelse med samma period förra året. Reportage av Maria Ridderstedt.