Från Studio Ett 8 maj 2009

Elever från olika klasser

Söderslättsgymnasiet som ligger i Trelleborg var för 15 år sedan en av Sveriges största gymnasieskolor. På parkeringen stod epatraktorer bredvid BMW’s och i klassrummen blandades barn till gummifabrikens anställda med den unga överklassen från Vellinge kommun. Men efter friskolereformen har mycket förändrats.
Reportage av Anna Landelius.