Uutisia Suomesta

Sisu-uutiset seuraa erityisen tarkkaan Suomen tapahtumia.

Sisuradiolla on Suomessa myös oma kirjeenvaihtaja Katri Nisula, joka valvoo Suomen poliittisia ja yhteiskunnallisia päätöksiä ja tapahtumia ruotsinsuomalaisen vähemmistön näkökulmasta.

Ota yhteyttä Sisu-uutisiin:
uutiset@sverigesradio.se
katri.nisula@sverigesradio.se