#minspråk

Så gjorde vi granskningen av undervisningen i minoritetsspråk

Från och med i hösten 2015 får alla elever som tillhör de nationella minoriteterna läsa sitt minoritetsspråk som modersmål i skolan - även de som inte kan språken sedan tidigare och inte har språket hemma. Tanken är att elever ska till exempel kunna återta ett språk som gått förlorat i släkten.

Men hur mycket undervisning får eleverna egentligen? Skolverket har uppmärksammat regeringen på den ojämlika situationen för eleverna men ingen vet hur mycket undervisning eleverna får och var. Det här ligger bakom intresset att veta hur situationen är i olika kommuner just nu och om det finns planer att öka undervisningstiden i framtiden.

Sisuradio har skickat en enkät till alla Sveriges kommuner om mängden modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, romani chib, samiska och jiddisch).

Svaren från kommunerna har vi sedan använt för att generera kartor och artiklar, för att visa hur mycket undervisning elever får i olika delar av landet.

Kommunerna får i kartan en färg baserat på vilken tid de angett, där ljusa kommuner erbjuder minst 20 minuter veckoundervisning per elev i språket, och de mörkaste erbjuder över 60 minuter.

Allra ljusast färg har de kommuner som svarat att de inte har undervisning i språket. Vad det beror på har vi inte frågat i enkäten, men det kan till exempel vara så att kommunen inte har några elever som sökt undervisning i språket.

Vit anger att kommunen inte svarat på enkäten.

I texterna till varje kommun och språk presenteras svaren på en skala där maxnivån är 180 minuter, det vill säga den absoluta miniminivå experterna anser behövs för att lära sig ett minoritetsspråk.

Vi har i de fall kommunerna inte kompletterat med en mer exakt siffra gett kommunerna ett medelvärde utifrån den svarskategori de valt.

De kommuner som svarat att eleverna får över 60 minuter har vi valt att visa med schablonsiffran 120 minuter. Vi vet sedan tidigare att väldigt få elever får mer undervisningstid än så.

Siffrorna i kommunfaktan gäller 2014 och kommer från Kolada. De består av data från SCB, Skolverket och SKL enligt nedan. Skolrankningen avser resultat för elever i kommunala och fristående skolor i kommunen.

Datakällorna

Invånare totalt, antal - N01951

Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev - N15006

Politiskt styre - N05829

Sammanvägt resultat i grundskolan - U15428

Skattesats till kommun - N00901

Siffran som anger antalet kommuninvånare med finländsk bakgrund har tagits fram för Sisuradio av SCB år 2012.

Här räknas personer födda i Finland eller som har minst en förälder eller mor/farförälder som är född i Finland.

Tekniken bakom har baserats på kartor från CartoDB.

Digitala insatsstyrkan vid Sveriges Radio har sedan byggt en lösning för att generera fram artiklar för respektive kommun och språk.

Läs mer om utvecklingsarbetet i Digitala insatsstyrkans blogg.