Vapsten vs Vapsten

Vapsten vs Vapsten

Nu avgörs tvisten mellan Vapsten sameby och Föreningen Vapsten lappby. Lycksele tingsrätt ska avgöra frågan om vem som har rättigheter till renskötsel, jakt och fiske i Vapstenområdet, söder och väster om Tärnaby. En konflikt, samer emellan, som bygger på decennier av stridigheter.
Den första rättstvisten av sitt slag i Sverige.