• رفرم بزرگ دولت در زمینه اشتغال جوانان به عنوان کارآموز، با شکست بزرگی روبرو شده است. تلویزیون سوئد گزارش می‌دهد که هدف از این رفرم، ایجاد ٣٠ هزار فرصت شغلی جدید درسال بوده اما تا کنون تنها ٨٧ شغل واقعی از این روش بوجود آمده است.

 • پروسه پذیرش و به هم پیوستگی مهاجرین در جامعه سویدن خیلی بد به پیش می‌رود، به همین خاطر است که اداره شهرداری و شوراهای سویدن در هفته سیاستمداران الممیدال خواست تا دولت در این زمینه باید پول بیشتر بپردازد و امکانات انتخاب محل زندگی برای پناهجویان باید محدود شود. یکی از کمون‌هایی‌که در سال‌های اخیر بیشترین تعداد مهاجرین را پذیرفته سودرتیلیه است، استفن نوربری Staffan Norberg مشاور در این شهرداری، می گوید: اداره شهرداری و شوراهای سویدن SKL می‌توانست خواست‌های بیشتری داشته باشد، دولت از مسئولیت خود می‌گریزد.
  _دولت تا اندازه‌ای از موضوع مهاجرین کناره گیری کرده است. در تمام کشور پنج-شش شهرداری هستند که با سیاست مهاجرین و پناهجویان کار می‌کنند.

 • درهفته‌ی سیاستمداران درهوسبی، رهبران هشت حزب پارلمانی به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های خود و همچنین نقد سیاست‌ های احزاب دیگر پرداختند.
  درگفتگویی با دکترعلی حاج قاسمی، استادعلوم سیاسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم، مروری کرده ایم بر دیدگاه‌ها و برنامه‌های این احزاب.

 • هفته‌ی سیاستمداران که هرسال در نخستین هفته‌ی ماه ژوئیه در ویسبی، مرکز جزیره‌ی گوتلند برگزارمی شود، روزگذشته به پایان رسید. دراین هفته، رهبران ۸ حزب پارلمانی به نوبت در پارک المدالن ویسبی سخن‌رانی کردند و از سیاست‌ها و برنامه‌های حزب خود حرف زدند. این پارک همچون میدان نبردی برای رهبران احزاب است تا به رقبای خود بتازند و ازبرنامه‌ها و همچنین همکاران خود دفاع کنند.
  روزگذشته، نوبت استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات بود تا به حملاتی که به ویژه ازسوی رهبران احزاب ائتلافی به او شده‌بود پاسخ دهد.

 • علیرغم تمامی حملات لفظی میان ائتلاف دولت موسوم به آلیانس و احزاب اپوزوسیون، دولت آینده سوئد پس از انتخابات سال ٢٠١٤، می‌تواند دولتی فراجناحی باشد. این نظر دو تئوریسین سیاسی پرنفوذ، پر اشلینگ‌من از حزب مودرات و یان لارشون از حزب سوسیال دموکرات است که رادیو بین‌المللی سوئد، در حاشیه‌ی برگزاری هفته‌ی سیاست‌مداران در آلمه‌دالن با آنها گفتگو کرده است.
  اگر در انتخابات سال آینده، هیچکدام از دو جناح دارای رای اکثریت نشوند و همزمان حزب دموکرات‌های سوئد نیز موقعیت خود را بیشتر تثبیت کند و خواستار این شود که در دولت نیز حضور داشته باشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یان لارشون تئوریسین پیشین حزب سوسیال دموکرات چنین میگوید:

 • هفته ی سیاستمدارن به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. از جمله تفاوت این بار، با سال های گذشته افزایش برنامه ها، سمینارها و دیگر فعالیت های ارائه شده  در آن است. بیژن صالحی ژورنالیست و از مدیران تلویزیون کانال گلوبال که برای تهیه ی گزارش هائی به ویسبی رفته است ، از مشاهدات خود در روزهائی که در آنجا بوده می گوید او از جمله به شمار زیادد خبرنگاران ، سیاستمداران، صاحبان شرکت و بازدید کننده گان اشاره می کند. 

 • رهبر حزب چپ،  یوناس خوستد سخنران امروز هفته ی سیاستمداران در ویسبی، خواهان تغییر قانون اساسی برای سخت تر شدن فروش اماکن مشترک کمون ها و لندسینگ ها شده است.  برای نمونه می توان به سخت تر شدن فروش مدارس آمادگی، مراکز درمانی vårdcentraerl و شرکت های دولتی اشاره کرد. درصورت تصویب این قانون، دیگر فروش برخی از مراکزی که متعلق  به شوراهای استانی و شهرداری هاست به آسانی امروز میسر نخواهد بود. یوناس خوستد امروز در گفتگویی با رادیوسوئد دلیل این درخواست خود را فروش برخی از مراکز مشترک کمون ها و لندسینگ ها درسال های اخیر، به بهایی بسیار ارزانتر از ارزش روز آن ها با عنوان خصوصی سازی مطرح می کند. حزب چپ مخالف خصوصی سازی مراکزی مانند مدارس، مراکز درمانی و نگهداری از کودکان و سالمندان است. رهبر حزب چپ پیشنهاد می کند قوانینی وضع شود که فروش این اماکن را مانند امروز که با توافق اکثریت سیاستمدارن درهیئت مدیره ی کمون میسر می شود، سخت تر کند. او خواهان دادن فرصت به شهروندان برای مذاکره و بحث و گفتگو پیرامون این امر است. • درطول چهل سال گذشته، از تعداد دانش آموزانی که الکل مصرف می کنند، کاسته شده است، اما مصرف اسنوس در میان دانش آموزان دبیرستانی افزایش یافته است. بنا بر بررسی انجام شده توسط مرکز سنجش مصرف الکل و مواد مخدر ( CAN) که نتیجه ی آن امروز انتشار یافت، ۲۳ درصد دانش آموزان دبیرستانی و ۴۷ درصد دانش آموزان سال نهم مدارس، عنوان کرده اند که در طول یک سال اخیر، الکل مصرف نکرده اند. در ده سال پیش تعداد بیشتری از دانش آموزان درطول یک سال الکل مصرف می کردند. در پرسش یکسانی که از دانش آموزان دبیرستانی در ده سال پیش انجام شده بود،  ۹۰ در صد آنها در طول یک سال الکل مصرف کرده بودند. Håkan Leifman از مرکز سنجش مصرف الکل و مواد مخدر در گفتگوئی با رادیو بین المللی سوئد عنوان کرد که از جمله دلائل مهم کاهش مصرف الکل در میان دانش آموزان، توجه بیشتر والدین به سلامت فرزندان شان  است. مورد دیگر هم این است که تعداد  قابل توجهی از پاسخ دهندگان به پرسش این مرکز، خارجی تبار هستند که مصرف الکل در میان آنها اندک است.   

 • سخنران روز گذشته ی هفته ی المدالن در ویسبی، مرکزگوتلند، فردریک راین فلدت، رهبر حزب مودرات و نخست وزیر بود.
  او در سخنان خود حمله های شدیدی داشت  به حزب دموکرات های سوئد، Sverige demokraterna و نیزاستفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات در رابطه با موضع گیری اش نسبت به بیگانه ستیزی و حزب دموکرات های سوئد. به نظر راین فلدت، استفان لوون موضع گیری شفاف و روشنی نسبت به حزب دمکرات های سوئد نداشته است. او این امر را ناامید کننده خواند. راین فلدت، در مقابل، مونا سالین رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات را بخاطر موضع گیری و سیاست روشن و آشکارش نسبت به این حزب و بیگانه ستیزی، مورد ستایش قرار داد. بخش بزرگی از سخنرانی فردیک راین فلدت به چگونگی منزوی کردن حزب دموکرات های سوئد در پارلمان اختصاص داشت.
  سخنران امروز هفته ی سیاستمداران در گوتلند، رهبرحزب چپ یوناس خوستد خواهد بود.

 • در ادامه هفته سیاست‌مداران در آلمه‌دالن واقع در جزیره گوتلند، روز سه‌شنبه روز حزب محیط زیست بود. این حزب در طول روز با برپایی سمینارها و کارگاه‌هایی به معرفی سیاست‌های خود پرداخت. بر طبق معمول و سنت هفته سیاست‌مداران، در آخر روز گوستاو فریدولین یکی از دو رهبر حزب سبزها سخنرانی عمومی داشت. او در سخنان خود بارها و بارها سیاست دولت بورژوازی حال حاضر را مورد حمله قرار داد. او از جمله دولت را متهم کرد که هیچ برنامه‌ای برای بهبود محیط زیست ندارد.

 • شب گذشته و در ادامه هفته سیاست‌مداران در آلمه‌دالن، نوبت جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد بود که سخنرانی کند. جیمی اوکسون در ادامه سیاست‌های ضد پناهجویی و نارضایتی این حزب، هم از احزاب ائتلافی دولت موسوم به آلیانس انتقاد کرد، هم به سیاست‌های احزاب اپوزوسیون موسوم به قرمز و سبز حمله کرد. او در یکی از تندترین انتقادها نسبت به سیاست مهاجرپذیری سوئد، روز اول ژوئیه را روز شرمساری خواند روزی که قانون حق پناهجویان فاقد مدرک از بهداشت و آموزش به اجرا گذاشته شد.

 • همه ساله در ماه ژوئیه هفته ی سیاستمداران درپارک المدالن ویسبی مرکزگوتلند، برگزارمی شود. دراین هفته علاوه بر سخنرانی رهبران هشت حزب پارلمانی، فعالیت ها و سمینارهای گوناگونی نیز به اجرا در می آید. هرروزیکی از رهبران احزاب پارلمانی سخنرانی کرده و در گفتگوهای مختلف نیز پیرامون سیاست حزبشان شرکت می کنند. سخنران روز گذشته، یوران هگلوند رهبرحزب دمکرات مسیحی بود. سخنران امروز هفته ی سیاستمداران، جیمی اکه سون رهبرحزب دموکرات های سوئد خواهد بود که در برنامه ی فردای پژواک به آن پرداخته خواهد شد.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista