Giftutsläppet i Fole 2009

I juli 2009 väcktes misstankarna om att grönsaksföretaget Ryftes i Fole gjort sig skyldiga till miljöbrott - anställda vid företaget skulle enligt miljöskyddsmyndigheter och polis tvättat ogrässprutor och dumpat bekämpningsmedel i ett grustag i närheten.