Lena Björklund

Trafikreporter och sändningsledare

Placerad i Stockholm och sänder rapporter i alla P4-kanaler från Mälardalen och norrut samt under kvällar och nätter över hela landet.

lena.bjorklund@sverigesradio.se
08-784 50 00