Pressmeddelande 2019-11-19

Gabriel Byström blir chef för Vd-enheten

Sveriges Radio förändrar Vd-enheten. Enheten kommer framöver att  ansvara för att samordna mål- och uppföljningsarbetet, samhälls- marknads- omvärlds- och publikanalys, sköta samhällskontakter inklusive internationella kontakter, juridik, upphandling och språkvård. Chef för Vd-enheten blir Gabriel Byström, idag strateg på enheten.

– Vi samlar ett antal strategiska funktioner i företaget tydligare under en och samma chef för att få till en ännu bättre utväxling av det utmärkta arbete som utförs mer uppdelat idag. Alla medlemmar i företagsledningen på Sveriges Radio ansvarar naturligtvis för strategierna inom det delegerade ansvar de har idag, men ska få stöd med analysunderlag från Vd-enheten som också får ett samlat ansvar för ett antal företagsövergripande funktioner som alla finns nära mig som vd, säger Cilla Benkö.

– Gabriel Byström har både varit publicistisk chef och senast strateg inom Sveriges Radio och har därför god insyn i flera delar av företaget. Han har också på ett väldigt pedagogiskt och inkluderande sätt lett arbetet med att ta fram Sveriges Radios nya strategiska mål vilket gör honom till rätt person att ta sig an denna nya roll, säger Cilla Benkö.

Vd-enheten ska samordna företagets övergripande processer med inriktning på uppdraget, regleringen och sändningstillståndet, men också analysera trender och tendenser när det gäller såväl marknaden och publiken samt samhället i stort och säkerställa att dessa analyser når ut brett i företaget. De olika delar av Sveriges Radios verksamhet som kommer att samordnas inom Vd-enheten är dagens omvärlds- och publikanalys, myndighets- och samhällskontakter, internationella kontakter, vd-assistenten samt juridik, upphandling och språkvård liksom sidoverksamheten MDO.

– Sveriges Radio spelar och kommer att spela en utomordentligt väsentlig roll i ett medielandskap som befinner sig i en snabb förändring. Det ska bli oerhört spännande att få vara med och både leda och samordna en del av de processer som ligger till grund för långsiktiga beslut och bedömningar inom en lång rad områden som är helt avgörande för Sveriges Radio de kommande åren, säger Gabriel Byström.

Gabriel Byström är journalist och författare. Han jobbade på Göteborgsposten 1994-2015, först som reporter och redaktör under åren 1994-2006 och 2006 blev han kulturchef. 2015 blev Gabriel kanalchef på P4 Skaraborg innan han 2017 började arbeta som strateg på Sveriges Radio. Gabriel Byström har skrivit böckerna Tystnadens triumf (2014) och Med Guds hjälp. Om religion och politik i Ryssland, Polen och Ungern (2017).

Som chef för Vd-enheten kommer Gabriel Byström ingå i Sveriges Radios företagsledning från och med januari 2020. När han tillträder ersätter han Jan Petersson i företagsledningen som under 2020 kommer att gå i pension.

Foto Gabriel Byström (Fotograf: Micke Grönberg)

För kommentarer och information nås Gabriel Byström och Cilla Benkö via presschef Claes Bertilson, 070-327 7807 eller claes.bertilson@sverigesradio.se

Texten har redigerats 20/11/2019