Debattartikel 2019-11-28

Hög tid att långsiktigt säkra finansieringen för hela Sveriges konserthus

Det har gått 40 år sedan Berwaldhallen invigdes 1979. Det är verkligen något att fira. Berwaldhallen ser som Sveriges Radios konserthus, med Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören, till att hela Sverige får musikaliska upplevelser av högsta klass. För att långsiktigt trygga verksamheten måste finansieringen säkras så att kostnaderna för denna unika kulturinstitution inte går ut över journalistiken.

Den 30 november har det gått 40 år sedan Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören för första gången fick ett gemensamt hem i Berwaldhallen. Det firas med en jubileumskonsert ledd av chefsdirigenten Daniel Harding, som genom sitt engagemang för Berwaldhallen och Sveriges Radio garanterar bästa möjliga konstnärliga kvalitet för alla som tar del av innehållet.

Men varför behöver ett public service-bolag som Sveriges Radio ett konserthus?

Själva Berwaldhallen är magnifik med en makalös akustik. Men det är också Sveriges Radios största radiostudio och utsändningarna därifrån är helt avgörande för P2:s utbud och hörs dessutom regelbundet i P4 och SVT. En konsert från Berwaldhallen når ofta nära 100.000 lyssnare och genom turnéer och samarbeten erbjuds publiken ett rikt musikaliskt utbud. Oavsett hur mycket pengar du har att lägga på kulturupplevelser och oavsett hur långt du har till närmaste kulturinstitution.

Det är en demokratisk fråga och den är viktig.

I en tid av allt större global och digital konkurrens där kulturupplevelser allt oftare stängs in bakom låsta betalningslösningar så har en kulturscen, tillgänglig för alla, en avgörande betydelse.

I den parlamentariska public service-utredningen konstateras det också att verksamheten i Berwaldhallen bör värnas. Det allra flesta verkar alltså vara överens om att det är viktigt att det finns ett konserthus inom ramen för public service, med kör och orkester. Men samtidigt saknas det en tydlighet kring hur Berwaldhallen ska finansieras långsiktigt.

I dag bekostas verksamheten, med en budget på 170 miljoner kronor, genom biljett- och hyresintäkter samt inom den del av public service-avgiften som Sveriges Radio tilldelas. Det innebär att i den kostnad på 1 krona och 30 öre per dag som varje skattebetalare som mest betalar för hela Sveriges Radio, det vill säga för att få ta del av hela vårt utbud i P1, P2, P3, P4, de 26 lokala kanalerna samt det samlade digitala utbudet, ska också kostnaden för Berwaldhallen med kör och orkester rymmas.
Är det verkligen rimligt?

Kostnaderna för verksamheten i Berwaldhallen har ökat under senare år, något som också konstateras i public service-utredningen. Men den tvåprocentiga uppräkningen, och de medel som tidigare avsattes för Radiotjänst i Kiruna AB som vi får behålla, motsvarar inte alls kostnadsutvecklingen. Tre fjärdedelar av Sveriges Radios kostnader är lönerelaterade och prognoserna för löneutvecklingen pekar mot drygt tre procent.  Vi har i vårt nya sändningstillstånd fått ett utökat uppdrag om att stärka bevakningen i svagt bevakade områden. Vidare är ersättningsnivån för musiker högre än löneutvecklingen generellt i samhället och ändrade skatteregler har inneburit att ett tidigare schablonavdrag slopats och arbetsgivaravgifter för musiker och korister i ett slag ökat med fem miljoner kronor per år. Det är något som Sveriges Radio tidigare fått kompensation för av Kulturrådet, men den kompensationen upphör under 2020.

I public service-utredningen står det tydligt att kostnaderna för verksamheten i Berwaldhallen inte bör gå ut över kärnuppdraget, det vill säga journalistiken. Men om vi för att säkra verksamheten i Berwaldhallen behöver föra över resurser från den journalistiska verksamheten kommer det ju att bli precis så. En symfoniorkester går nämligen inte att rationalisera på samma sätt som annan verksamhet, man kan inte spara in på exempelvis oboe, viola och harpa – och fortfarande ha en symfoniorkester.

Sveriges Radio har därför, hittills utan att ha fått gehör, yrkat på en öronmärkt finansiering för kulturinstitutionen Berwaldhallen – inte för själva utbudet i P2.

Säkras inte finansieringen för Berwaldhallen  långsiktigt kommer journalistiken oundvikligen att drabbas. Jag ber därför om tydliga svar för hur det ska gå till. Ekvationen som den ser ut nu går helt enkelt inte ihop.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Debattartikeln har publicerats i Dagens Nyheter 28 nov 2019 och via dn.se 27 nov 2019https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/cilla-benko-dags-att-sakra-finansieringen-for-hela-sveriges-konserthus/