• I P1 Kulturs sommarserie delar åtta inbjudna författare, samhällsdebattörer och konstnärer med sig av sina tankar om yttrandefriheten, detta jubileumsår för Tryckfrihetsförordningen. I den åttonde och sista delen hör vi ett hörspel av konstnären Makode Linde.

    Länkar till alla delar i serien hittar du längst ned i artikeln

  • I P1 Kulturs sommarserie delar åtta inbjudna författare, samhällsdebattörer och konstnärer med sig av sina tankar om yttrandefriheten, detta jubileumsår för Tryckfrihetsförordningen.

    I del fyra hör vi Alex Voronov, politisk redaktör på Eskilstuna-Kuriren.

  • I P1 Kulturs sommarserie delar åtta inbjudna författare, samhällsdebattörer och konstnärer med sig av sina tankar om yttrandefriheten, detta jubileumsår för Tryckfrihetsförordningen.

    Först ut är Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN.