• Roskilde är en stad på Själland i Danmark, inte långt från Köpenhamn, idag mest känd för sin stora musikfestival varje år.

  • I Norden var Norge det första land att drabbas av pesten sommaren 1349. Ett år senare hade den passerat gränsen till Sverige. Den drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713.