Public service-avgiften

Sveriges Radios, SVT:s och Utbildningsradions verksamhet finansieras via en individuell public service-avgift som tas ut via skattsedeln.

Public service-avgiften ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Avgiften är 1 procent av inkomsten upp till ett tak, som mest 1300 kronor per person och år.

Avgiften ersatte från och med den 1 januari 2019 radio- och tv-avgiften, som tidigare skulle betalas av alla hushåll med en tv-mottagare.   

Läs mer på regeringens hemsida:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/medier/ny-avgift-ersatter-radio--och-tv-avgiften--fragor-och-svar/ 

Läs mer på Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/publicserviceavgift.4.22501d9e166a8cb399f31dd.html