Sveriges Radio-magasinet

Här kan du följa med bakom kulisserna hos våra programledare och redaktioner. Sveriges Radio-magasinet utkommer två gånger per år.