Att lämna ett programförslag - 2018

Har du en bra idé och har eller arbetar du på ett externt bolag? Här kan du läsa hur Sveriges Radios programförslagsprocess fungerar.

Två gånger per år efterfrågar Sveriges Radio nya idéer och programförslag. För det mesta är det program inom en viss genre eller område vilket meddelas när förfrågan går ut. Då måste du följa instruktionerna och fylla i hänvisad blankett. Det är viktigt att hålla de tider som meddelas för att hanteringen av förslagen skall bli korrekt. Riktade förfrågningar görs oftast i september och december.
Om du har ett allmänt förslag så är du alltid välkommen att skicka det till oss. Vi har regelbundna möten varje månad och går igenom de programförslag som kommer in. Vid dessa tillfällen har vi inga krav på att programmen ska ha en speciell inriktning. Du måste dock tänka på att varje år får Sveriges Radio 5-600 programförslag och vi försöker ge dej ett svar så snart det är möjligt.

Det händer att presentationer framförs fysiskt för vår jurygrupp. På så vis kan Sveriges Radio gemensamt med det externa bolaget utveckla och förfina idéerna till en riktigt god idé. 

Sveriges Radios mål är alltid att ha publiken i fokus och få fram de bästa programmen. Ett tips är att skriva om förslaget ett par gånger och fundera på vad som verkligen gör ditt förslag speciellt och mer spännande än andras idéer.

Tänk på att ditt förslag bör vara unikt. Du bör också titta igenom vilka program som redan finns på Sveriges Radio. Att skicka ett programförslag som påminner om något som redan existerar är troligtvis inte speciellt fruktbart. Du bör också fundera på, om programmet är tänkt att sändas i traditionell FM-radio, vilken kanal som passar bäst för din idé.

Titta under "Externa bolag - FAQ" så finner du fler svar på dina frågor.

Om du inte själv har eller arbetar på ett produktionsbolag får du kontakta den tilltänkta redaktionen eller kanalen på Sveriges Radio.

Programförslagsförfarandet som beskrivs på den här sidan är enbart för externa registrerade produktionsbolag. Arbetar du på ett produktionsbolag bör du höra med ansvarig på det bolaget vilka rutiner som ni har för inskickande av förslag.

Ersättning utgår aldrig för programförslag.