Leverans av program - 2018

Sveriges Radio köper både enbart sändningsrätter som hela produktioner – så kallad produktionsutläggning. Ibland sker det också så kallade samproduktioner där Sveriges Radio är en del av produktionen som produceras av ett externt bolag. I vissa fall har Sveriges Radio en exekutiv producent som är det producerande bolagets kontaktperson på Sveriges Radio. Sveriges Radio köper såväl direktsändningar som färdigproducerade programserier.

Vid produktionsutläggningar är det alltid Sveriges Radio som har den slutliga bestämmanderätten eftersom Sveriges Radio är ansvarig utgivare samt finansiär av programmet.

Sveriges Radio har väl upparbetade rutiner för leveranser av program, metadata, bilder, texter, ljud med mera. All information som behövs för att leverera program finns på Sveriges Radios mediemottagningssida och alla produktionsbolag som producerar hela program åt Sveriges Radio får även kontraktsbilagan ”Programregler” samt en leveranshandbok.

Nedan finns länk till Sveriges Radios nya mediemottagning som togs fullt ut i bruk under 2015. På denna sida finner du som producerar program åt Sveriges Radio all information du behöver för produktion och leverans samt namn och nummer till kontaktpersoner om det uppstår en kris eller att du behöver prata med någon jouransvarig på Sveriges Radio.
För att komma in i den måste du vara producent av program till Sveriges Radio och när du är godkänd för det så erhåller du inloggningsrättigheter för de sidor du måste ha tillgång till.