Så här arbetar vi med programförslag 2018

Vi gör en viss justering gällande programförslagsprocessen. Vi har nu enbart en mailadress och mailboxen är öppen hela tiden.

Har du ett programförslag? Från och med nu förtydligar vi ännu mer hur vi arbetar med programförslag. Vi tar emot förslag hela tiden och ungefär en gång i månaden sätter vi oss ner och går igenom samtliga förslag.

Precis som tidigare så  kommer vi fortsätta med att gå ut och efterfråga program. Detta gör vi i augusti/september och november. Då kommer förfrågan vara riktad till vissa ämnen, vissa tider, vissa genrer, vissa kanaler etc. Förslag som inte uppfyller de krav vi efterfrågar hamnar i ovan nämnda flöde bland allmänna förslag.


Adress hur du gör för att lämna ett programförslag finner du i mallen som finns som länk till den här informationen.