Årsplanering för 2019

Så här arbetar vi i Utbudsgruppen med externa produktioner under 2019.

Har du ett programförslag eller undrar du över när Sveriges Radio söker efter nya idéer? Det är medarbetarna i Sveriges Radios Utbudsgrupp som bestämmer och beställer innehållet i Sveriges Radios kanaler. Beställningarna sker på bestämda tider under året. Det här gäller 2019.
Om du vill lämna ditt förslag när program efterfrågas är det viktigt att du har vetskap om när Sveriges Radio söker efter en viss typ av program och vilka slags programidéer som är önskvärda.
Allmänna programförslag kan skickas in när som helst. Programförslag skickas alltid till programforslag@sverigesradio.se

Nedan finner du Sveriges Radios planeringskalender där du kan se när program efterfrågas och kontrakt skrivs. Och hur planeringen ser ut för hela 2019.