Lantbruksuniversitetet och utsläppen

Ämnen som kan leda till övergödning och syrebrist släpps ut från Sveriges Lantbruksuniversitets slakteri i Uppsala. P4 Upplands granskning visar att reningsverket vid slakteriet sedan starten hösten 2011 gång på gång brutit mot sitt miljötillstånd och släppt ut dåligt renat vatten som hamnat i ett Natura 2000-område med skyddsvärda fiskarter.

  • Nu har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, fått besked om att de får bygglov för utbygge av sitt gamla reningsverk vid deras slakteri i Funbo-Lövsta öster om Uppsala. Som vi berättade i våras visar vår granskning att reningsverket som använts inte klarar att rena avloppsvattnet utan släppt ut ämnen som kan leda till övergödning och syrebrist.

  • Sveriges lantbruksuniversitet har börjat släppa på slakteriavloppsvatten till reningsverket i Funbo-Lövsta igen. Efter P4 Upplands granskning av utsläppen från SLU:s reningsverk vid slakteriet öster om Uppsala har man tills vidare kört i väg slakteriavloppsvattnet med tankbil från slakteriet. Men nu har SLU installerat en utjämningstank för att få bukt med utsläppen i väntan på utbyggnaden av reningsverket.

  • Sveriges lantbruksuniversitet kommer tillsvidare att fortsätta köra iväg slakteriavloppsvattnet med tankbil från slakteriet i Funbo-Lövsta. Inom en månad hoppas SLU kunna presentera en annan lösning som ska vara billigare och mer miljövänlig, i väntan på att ett nytt reningsverk är klart.

  • Efter Upplandsnytts granskning av SLUs utsläppt ska nu länsstyrelsen titta på om de ska göra en särskild miljöprövning, en så kallad Natura 2000-prövning av det nya reningsverket som ska byggas vid slakteriet i Funbo-Lövsta. Det säger Tomas Waara är chef för miljöskyddsenheten.

  • Nu reagerar Naturskyddsföreningen på P4 Upplands granskning av uppsläppen från reningsverket vid Sveriges lantbruksuniversitets slakteri öster om Uppsala. Johanna Sandahl, vice ordförande för Naturskyddsföreningen, tycker att varken SLU eller Uppsala kommun agerat så snabbt som de borde.

  • Efter P4 Upplands granskning av utsläppen från reningsverket vid Sveriges lantbruksuniversitets slakteri öster om Uppsala har SLU nu beslutat att tillsvidare inte använda reningsverket för slakteriavloppet. I stället ska avloppsvattnet köras bort med tankbil, från slakteriet till en biogasanläggning.

  • Länsstyrelsens miljötillstånd innebär att Sveriges lantbruksuniversitet, har fått släppa ut mer från reningsverket vid sitt slakteri genom att låta bli att bygga ett nytt reningsverk. Som Upplandsnytt berättat tidigare i veckan släpps ämnen som kan orsaka övergödning och syrebrist i den miljöskyddade Sävjaån öster om Uppsala.

  • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, borde borde ha kontrollerat kapaciteten på reningsverket noggrannare innan slakteriet byggdes. Det säger Ulf Tillman, vd för Lövsta kött som hyr in sig vid SLU:s slakteri utanför Uppsala, efter Upplandsnytts rapportering om att ämnen som kan leda till övergödning och syrebrist släpps ut från slakteriets reningsverk.

  • Miljökontoret i Uppsala överväger nu att åtalsanmäla Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för miljöbrott för de utsläpp som skett vid reningsverket vid slakteriet öster om Uppsala. Det säger kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Cecilia Möne efter att Upplandsnytt börjat granska utsläppen.

  • Ämnen som kan leda till övergödning och syrebrist släpps ut från Sveriges lantbruksuniversitets slakteri utanför Uppsala. Upplandsnytts granskning visar att reningsverket vid slakteriet sedan starten gång på gång brutit mot sitt miljötillstånd och släppt ut dåligt renat vatten i ett miljöskyddat vattenområde.