Fåglar på B

Fåglar vars svenska namn börjar på bokstaven B

  • Bergfinken är en utpräglad norrlandsfågel vad beträffar häckningen. Den hör hemma i barrskogen och björkregionen där den är särskilt talrik och man kan uppskatta antalet par i vårt land till ett par miljoner. Vissa snörika vårar kan häckningsområdet förskjutas ner över Bergslagen.

  • Det latinska namnet kan översättas ”vän av ensamheten i de höga bergen” vilket är en träffande beskrivning. Vill man träffa på berglärkan i häckningsmiljö får man ge sig av till fjällplatåer från norra Jämtland upp till Torne lappmark och det beräknas finnas bara ett par hundra häckande par i vårt land.

  • Berguvens djupa, tvåtoniga tutande är välbekant, trots att den stora fågeln under lång tid varit nära att försvinna ur faunan. Det hänger förstås samman med att lätet fått skapa kuslig stämning i filmer och TV-program. Det dova, vittljudande ropet kan höras på åtskilliga kilometers håll. Inte att undra på att man förr trodde att det var gasten som var i farten eller att ropet förebådade olycka och bråd död.

  • Björktrasten är en vanlig syn i trädgårdar och parker. Där ser man den ofta struttande över en gräsmatta med en koncentrerad uppsyn. Ofta letar den då efter daggmaskar och insekter. Man kan också se den sittande i ett fruktträd eller en bärbuske, där den sätter i sig så mycket den orkar innan en vinbärsodlare eller körsbärsentusiast jagar den på flykten.

  • Blåmesen har en speciell plats i den svenska radiohistorien. När den var pausfågel på 1960-talet visade det sig att den ringande sångstrofen på pricken liknade den signal som stängde av sändaren i Kaknästornet, varför blåmesen en tid var diskvalificerad i radiosammanhang.

  • Under senare delen av mars månad invaderas vårt land av bofinkar. Det lär röra sig om 10, ja kanske 15 miljoner häckande par vilket gör bofinken till en av landets vanligaste häckfåglar (enda konkurrenten är lövsångaren).

  • Det kan hända att man förbryllad stannar upp någonstans ute i markerna och försöker identifiera en märklig fågelstämma. Det låter än som den ena, än som den andra fågeln men ändå inte riktigt och det är fåglar som tycks befinna sig på fel ställe - en salig blandning från skiftande biotoper. Men förr eller senare kommer de litet knarriga sångtoner och locklätet hyit-teck-tect som avslöjar att det rör sig om en buskskvätta.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".