Buskskvätta (Saxicola rubetra)

0:50 min

Det kan hända att man förbryllad stannar upp någonstans ute i markerna och försöker identifiera en märklig fågelstämma. Det låter än som den ena, än som den andra fågeln men ändå inte riktigt och det är fåglar som tycks befinna sig på fel ställe - en salig blandning från skiftande biotoper. Men förr eller senare kommer de litet knarriga sångtoner och locklätet hyit-teck-tect som avslöjar att det rör sig om en buskskvätta.

På åkrar, dikesrenar, hyggen, mossar och andra öppna marker träffar man buskskvättan över hela landet. Boet byggs på marken, dolt i snår och dikeskanter. Vintern tillbringar buskskvättan i den afrikanska bushen i områdena kring ekvatorn.

(Saxicola rubetra)