Fåglar på F

Fåglar vars svenska namn börjar på bokstaven F

  • Fiskgjusen hör till de arter högt upp i näringskedjan som drabbades hårt av miljögifter som DDT. Sedan detta förbjöds på 1970-talet har beståndet ökat och uppgår till 4 000 - 5 000 par.

  • Fiskmåsen torde med rätta kunna kallas allbekant. Den finns i hela Sverige och beståndet beräknas till uppåt 200 000 par, trots att den har minskat något i antal på senare tid. Samtidigt har den emellertid blivit vanligare i städer och samhällen. Det latinska namnet betyder ”grå mås” och till det yttre liknar den släktingen gråtruten, som dock är större.

  • Flodsångaren kan ses i södra och mellersta Sverige, men likt många andra sångare är den både svår att få syn på och att skilja från närbesläktade arter. Som namnet antyder håller den till i närheten av vatten. Den äter insekter och övervintrar i Afrika.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista