Fåglar på N

Fåglar vars svenska namn börjar på bokstaven N

  • Har man ett par nötväckor häckande i närheten hör man deras livfulla läten året runt, för dena här arten kan med rätta kallas ”stannfågel”. Paret håller ihop inom sitt revir och låter höra sina kontaktläten.

  • Nötskrikan hör skogslandet till och finns i hela Sverige utom i fjälltrakterna. Så här års ser man ofta den vackra fågeln som är omisskännlig i sin rödgrå dräkt med klart blått fält på vingen och en vit fläck vid stjärtroten. På hösten är nötskrikorna nämligen ivrigt sysselsatta med att hamstra för vintern och ekollon och potatis hör till favoritfödan. Sådana godbitar grävs ned i små förråd, men det är klent med minnet och det betyder att nötskrikan troligen bidrar till ekens spridning.

  • Nötkråkan är beroende av hassel så den gör alltså i högsta grad skäl för sitt namn. Till yttermera visso betyder fågelns båda latinska namn, Nucifraga caryocatactes – nötknäckare!

  • ”Musikant” är en passande beskrivning för näktergalen eftersom sången innehåller en mängd rytmiska knäppande, smackande, kastanjettskallrande ljud bland flöjttoner och visslingar. Ljudnivån är avsevärd när näktergalen är i högform efter ankomsten till reviret i maj och den kan höras på ett par kilometers håll och om flera hanar har angränsande revir uppstår verkliga sångarstrider. Som namnet antyder sjunger näktergalen huvudsakligen om natten.

  • Att stöta på nordsångaren ute i naturen är svårt, för den finns bara längst upp i norra Sverige dit den långsamt invandrat under 1900-talet. Den första häckningen konstaterades 1916 vid Sevujoki i Torne lappmark.

  • Tyvärr har nattskärrans förr välbekanta knarrande läte blivit allt ovanligare under de senaste decennierna. Det var vanligt att likna det surrande lätet - errrrrrurrrrrrrrerrrrrr... - som kan pågå oavbrutet flera timmar i sträck, vid ljudet från en spinnrock.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista