Nötväcka (Sitta europaea)

0:27 min

Har man ett par nötväckor häckande i närheten hör man deras livfulla läten året runt, för dena här arten kan med rätta kallas ”stannfågel”. Paret håller ihop inom sitt revir och låter höra sina kontaktläten.

Nötväckan visar sig ofta vid fågelbordet och då kan man iaktta dess unika rörelsemönster. Nötväckan är den enda fågel som kan klättra med huvudet nedåt.

Nötväckan bygger sitt bo i håligheter i träd, gärna i holkar. Ingångshålet murar fågeln igen till lämplig storlek. Namnet kommer inte av att den väcker oss om morgnarna utan av det gamla ordet ”väcka” som betyder ”hugga spånor”. Med sin spetsiga näbb kan nötväckan hugga upp nötter och ollon som den kilat fast på en trädstam. av det gamla ordet ”väcka” som betyder ”hugga spånor”. Med sin spetsiga näbb kan nötväckan hugga upp nötter och ollon som den kilat fast på en trädstam.

(Sitta europaea)