Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)

0:48 min

Från tropiska Afrika återvänder rörsångaren i andra hälften av maj till de svenska vassarna. Hanarna anländer först och börjar då genast staka ut sina revir med sin ihållande, litet ”malande” sång som kan höras stora delar av dygnet men ivrigast i gryning och skymning.

Rörsångaren är beroende av bladvassar där boet fästes mellan ett par vasstrån, oftast över vatten. Boet byggs när vassen tätnat och bara årsunga skott används. Därför sker häckningen relativt sent, ungefär i mitten av juni. Under september-oktober pågår flyttningen.

Rörsångaren har under 1900-talet starkt utökat sitt utbredningsområde i Sverige och finns nu på lämpliga lokaler i södra delen av landet, ungefär upp till Värmland - södra Dalarna - Uppland samt längs norrlandskusten.

Man beräknar att det finns ungefär 500 000 par i vårt land. Där förhållandena är särskilt gynnsamma kan det bli ganska gott om rörsångare: i Tåkern har man till exempel registrerat över 2 000 par per kvadratkilometer (källa: svensk fågelatlas). Rörsångarens expansion torde hänga ihop med igenväxande sjöar och upphörande kreatursbete vid stränder.

(Acrocephalus scirpaceus)