Trädpiplärka (Anthus trivialis)

0:59 min

Trädpiplärkan hör skogen till. När den etablerat sig i sitt revir i början av april gör den sig hörd och synlig med sin karaktäristiska sångflykt. Från en grantopp hörs sången först och sedan lyfter ofta fågeln och svävar med stela vingar i en båge till ett annat träd där den landar efter några långa, utdragna sluttoner.

Denna sångflykt är möjligen en bakgrund till att ordet ”lärka” ingår i namnet, men piplärkorna är inte alls släkt med de egentliga lärkorna. Trots sina sångvanor är trädpiplärkorna marklevande  och på marken läggs äggen, ofta två kullar med ägg i varierande färger. Detta anses vara ett skydd mot göken som inte lyckats hitta någon bra anpassning till trädpiplärkans ägg.

(Anthus trivialis)