Om Jerringpriset: En unik idrottsutmärkelse

Jerringpriset instiftades 1979 till minne av den legendariske Sveriges Radio-medarbetaren Sven Jerring. Vinnaren röstas fram av det svenska folket.

  • Jerringpriset delas ut en gång per år för årets bästa svenska idrottsprestation, företrädesvis sedd ur ett internationellt perspektiv.
  • Priset kan erhållas av såväl individ som lag, av aktiv eller ledare. Priset kan erhållas obegränsat antal gånger av samma vinnare.
  • Radiosportens redaktion utser kandidaterna som deltar i omröstningen. Antalet kandidater kan variera år från år.
  • Vinnaren röstas fram av det svenska folket och omröstningen sker samtidigt via webben, telefon och app.
  • Jerringpriset instiftades 1979 till minne av Sveriges Radio-medarbetaren Sven Jerring.