Ryska valobservatörer dömda som agenter

1:52 min

Moskvaorganisationen Golos, som bland annat avslöjat omfattande valfusk, dömdes i dag till kraftiga böter eftersom Golos vägrat att registrera sig som utländsk agent. Organisationen dömdes efter ny lag som för första gången prövades i dag.

Lagen kräver att ideella politiska organisationer som får pengar från utlandet registrerar sig som utländska. Ett av vittnena i rättssalen var Gunnar Ekelove-Slydal från norska Helsingforskommittén som ska ha försett Golos med de utländska pengarna.

I höstas fick organisationen Golos, som i många år övervakat val i Ryssland, den norska Helsingforskommitténs Andrej Sakharovs frihetspris på drygt 66 000 kronor. Galos tackade nej till pengarna eftersom man befarade att de kunde tolkas som utländsk finansiering.

Det berättade också den norska Helsingforskommitténs biträdande generalsekreterare Gunnar Ekelove-Slydal inför domaren i Moskva i dag, men det hjälpte inte.

Domaren kom fram till att Golos är en utländsk agent och eftersom man inte registrerat sig som en sådan måste man böta 300 000 rubel, ungefär 63 000 kronor.

Lagen om utländska agenter kom till för att öka kontrollen över organisationer som får pengar från utlandet. Men kritiker menar att lagen riskerar att tvinga ideella organisationer, som Golos, att helt lägga ner sin verksamhet i Ryssland. Hittills har ingen registrerat sig som utländsk agent och Gunnar Ekelove-Slydal anser att lagen bryter mot internationell rätt.

Sedan februari har ryska myndigheter kontrollerat en lång rad ideella organisationer över hela landet, bland annat med hänvisning till den nya lagen.

Grigorij Melkonjants, som företrädde Golos i domstolen i dag, säger att Golos är först ut i domstol eftersom man ägnar sig åt den för makten känsliga frågan om val. Man kan till och med säga att val är en farlig verksamhet i Ryssland, säger han.