• Barn i Somalia väntar på mat. Foto: Mustafa Haji Abdinur/Scanpix

  Hjälporganisationen Oxfam lägger varje år fram sin ojämlikhetsrapport inför att världens rikaste och mäktigaste möts på världsekonomiskt forum i schweiziska Davos, som öppnar måndag morgon och pågår tills på torsdag.

  Årets rapport heter: "2018 - ett guldår för miljardärerna", och Oxfam konstaterar där, det som vi hört många gånger förut: att världens allra rikaste blir allt rikare.

 • De klimat- och energimål som den förra regeringen satte till år 2020 är på väg att uppnås. Men det beror lite på hur man räknar och enligt vissa bedömare är målen för lågt satta.

 • I natt avslutades FN-toppmötet om Agenda 2030, de nya utvecklingsmål som ska gälla 15 år framåt och som syftar till att utrota extrem fattigdom. Men världsledarna åker inte hem, utan stannar kvar för att närvara vid invigningen av FN:s årliga generalförsamling.

 • Nina Weitz och Linda Thulin i P1-morgon studion. Foto: Sveriges Radio

  Under fredagen ska världens stats- och regeringschefer formellt godkänna FN:s nya utvecklingsmål fram till 2030. Mål som därmed tar över efter FN:s Milleniemål som gällt fram till 2015. Hur viktigt är detta för utvecklingen i världen och hur kan det komma att påverka Sverige? Samtal med Nina Weitz, forskare på Stockholms Environment Institute.

 • Barnadödligheten i världen har mer än halverats sedan 1990 – det visar nya siffror. Trots det är det långt från de uppsatta milleniemålen.

 • FN-högkvarteret i New York. Barn framför skoltavla. Karta med FN-flagga och flera länder utmärkta. Foto: TT/Sveriges Radio.

  I år ska FN:s millenniemål vara uppfyllda. Efter 15 år har världens länder inte nått alla målen, men många framsteg har gjorts. I en serie reportage tittar Ekot närmare på vilka länder som lyckats, för att hitta recepten för framgång på dessa livsviktiga områden.

 • Efter veckor av förhandlingar har FN:s medlemsländer enats om 17 utvecklingsmål som ska ta itu med fattigdom och klimatförändringar. Men målen har kritiserats för att vara för många och för detaljerade för att få genomslag.

 • FN:s nya mål om hur världen ska bli bättre klubbades i natt. Det handlar om målen som ska ersätta de så kallade millenniemålen. Vad innehåller de och kan de verkligen göra världen bättre? Hör Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet.

 • Det blir ingen ny FN-organisation med mandat att reglera internationell skatteflykt. Det stod klart på onsdagskvällen efter att parterna kommit överens om ett nytt avtal vid den stora FN-konferensen i Addis Abeba om hur framtidens fattigdomsbekämpning ska finansieras. I stället kom världens ledare överens om en kompromiss.

 • Hur ska man få internationella företag att betala skatt i fattiga länder? Den frågan strider världens ledare om just nu på FN:s toppmöte i Addis Abeba, men splittringen mellan fattiga och rika länder är stor kring hur så kallad skatteflykt ska förhindras.

 • I Rwanda ökar jämställdheten mellan män och kvinnor i enlighet med FN:s tredje millenniemål. Rwanda har världens högsta andel kvinnor i parlamentet, 63 procent. I dag finns fler kvinnor inom rättsväsendet och även lagarna har alltmer anpassats för att ge kvinnor lika rätt.

  Vår Afrikakorrespondent Richard Myrenberg begav sig till en domstol i Rwandas huvudstad Kigali.