Den ryska taigans betydelse för klimatet

8:40 min
  • Förra sommaren förstördes stora mängder skog i bränder i Sibirien, merparten av världens största land Ryssland har inte uppmärksammats lika mycket som bränderna exempelvis i Australien.
  • Ryssland är precis som Sverige en del av barrskogsbältet sträcker sig från Kanada över Ryssland till Sverige.
  • Hur påverkas barrskogen av att klimatet förändras och att temperaturen stiger i världen. Vår korrespondent har besökt en ryska arktiska staden Murmansk.

Hör även Annika Nordin som leder skogsforskning på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.