USA

Trump godkänner offentliggörande av kontroversiellt pm

1:41 min

I USA trappades konflikten mellan Vita huset och justitiedepartementet och federala polisen, FBI, upp ytterligare sedan kongressen offentliggjort en mycket omstridd promemoria.

Skrivelsen påstås bevisa att delar av justitiedepartementet och FBI skulle ha agerat politiskt i syfte att skada Donald Trump.

Huvudpunkterna i det nu offentliggjorda dokumentet rör vad som låg bakom FBI och justitiedepartementets beslut om att övervaka en tidigare Trumpmedarbetare under valkampanjen.

Medarbetaren Carter Page misstänktes för samröre med Ryssland – men enligt den republikanske kongressledamoten Devin Nunes som skrivit promemorian baserades dessa misstankar på uppgifter från en källa som finansierats av demokratiska partiet.

Demokratiska kongressledamöter som tagit del av samma uppgifter som Nunes säger att hans rapport är missvisande och FBI har offentligt avrått Vita huset och kongressen från att offentliggöra skrivelsen eftersom man menar att uppgifterna i den är felaktiga och att ett offentliggörande också skulle kunna skada viktigt underrättelsearbete.

Nunes promemoria är den senaste i en rad republikanska attacker mot FBI, justitiedepartementet och den pågående Rysslandsutredningen som undersöker huruvida det förekom otillbörligt samarbete mellan Trumpkampanjen och ryska intressen. Demokratiska bedömare ser attackerna som försök att skada utredningen

När Trump lämnat det väntade beskedet kom en första, kritisk kommentar från den republikanske senatorn John McCain.

"Attackerna mot FBI och justitiedepartementet tjänar inga amerikanska intressen — inga partier, inga presidenter, enbart Putins", lyder uttalandet från McCain enligt Reuters.

– Jag tycker det (dokumentet) är hemskt, om ni vill veta sanningen. Jag tycker att det är en skam vad som pågår i det här landet, sade Trump i ovala rummet i Vita huset i samband med tillkännagivandet.

– En massa människor borde skämmas över sig själva, och mer därtill.

Demokraterna har anklagat Republikanerna för att ha gjort ändringar i dokumentet sedan underrättelseutskottet röstat för att offentliggöra det, men innan det skickats till Vita huset, skriver New York times.

Demokrater säger att offentliggörandet är ett riskabelt sätt att undergräva den pågående utredningen av Trumps valkampanj.