• Klotet ser tillbaka på de viktigaste miljöhändelser 2010. Som att svenska jägare gick man ur huse för att skjuta varg trots att det var det biologiska mångfaldsåret. Dessutom anklagades FN:s klimatpanel för fusk och i USA hade precis presidenten godkänt oljeborrning på djupt vatten, när en rigg exploderade i Mexikanska gulfen. Samtidigt skrevs internationella avtal som ska stoppa utrotningen av djur och växter och några försiktiga steg togs mot att stoppa den globala uppvärmningen.

  • Med tanke på att förväntningarna var mycket låga inför klimatmötet i Cancún är ändå Björn Ola Linnér, föreståndare för   nöjd med mötet som nyligen avslutats. Mötet visar att FN systemet fungerar säger han. Ur klimatperspektiv slutade mötet med en kompromiss där frågan om Kyotoprotokollets framtid sköts upp, men man enades om att hejda temperaturökningarna med max 2 grader jämfört med förindustriell tid.

  • Det märks en tydlig spänning mellan i-länder, pressade av egna ekonomiska problem, som förväntas betala till länder i tredje världen och de senare som ser klimatfrågan som en fråga om överlevnad.

    Vi har hört röster från översvämningarnas Pakistan, och jag talade med en kvinna från Kirgisistan som vill att de smältande glaciärerna i bergen ska diskuteras mer. Andra ser skogsskövlingen som den stora frågan. Ja listan kan bli hur lång som helst.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista