• Klotet har rapporterat om vad som har beskrivits som ett sandkrig i Asien, där jakten på världens mest använda råvara efter vatten ofta sker illegalt med stora konsekvenser för miljö och boende. Men också i vårt eget närområde pågår sandutvinning. Den sker under betydligt hårdare reglering, men enligt kritiker skadar det miljön även här. Och enligt kritikerna så påverkar den danska sandutvinningen också miljön på den svenska sidan Öresund. Sundet anses ha en unik bottenmiljö tack vare över 80 år av förbud mot bottentrålning, men dess botten är alltså inte fredad mot sanduppsugning i stor skala.

 • LED
  Ny belysning kopplas till IT-system.

  I Köpenhamn kommer 20 000 gatlampor att bytas  till LED-lampor under de närmaste åren. Planen är att koppla ihop lamporna med ett nätverk av sensorer som mäter till exempel vindförhållanden, vattenmängder, sopor, trafik och parkeringsplatser runtom i staden.

 • Katharina Brunat, grön entreprenör och en av de drivande i nätverket Nudging Sweden

  Beteendeekonomer har givit sig in i klimatdebatten med teorier om hur man kan få människor att göra bättre val för klimatet. De menar att vi människor sällan gör rationella val där vi väger för- och nackdelar mot varandra. Istället styrs vi mycket mer än vi tror av omedvetna signaler och vanor och att våra hjärnor helst väljer de lättaste utvägarna. Ibland kan det däfrör räcka med en liten knuff, en nudge på engelska, för att få oss att välja annorlunda.

   

 • 1 av 3
  2 av 3
  3 av 3
  Vätgassamhället

  Enligt branschorganisationen Vätgas Sverige skulle det behövas 23 vätgasmackar till en kostnad om 350 miljoner kronor för att täcka in hela Sverige för bränslecellsbilar, visar en EU-stödd rapport de snart har klar. I priset ingår att man kan tillverka vätgasen lokalt på varje mack.

 • En rapport från den nordiska försäkringsbranschen visar att översvämningsskadorna ökat kraftigt under senare år och att Sverige ligger klart efter våra grannländer Norge och Danmark med klimatanpassningen. Köpenhamn lärde sig en bitter läxa för tre år sen som kostade 7 miljarder kronor i skador på 2 timmar. Vetenskapsradions Ulrika Björksten åkte dit.

 • Satsningen på att producera elektricitet från solceller i Danmark har gått över förväntan. Privatpersoner har installerat så många solceller på sina hustak att regeringen nu vidtar åtgärder för att dämpa marknaden.

 •  Satsningen på att producera elektricitet från solceller i Danmark har gått över förväntan. Privatpersoner har installerat så många solceller på sina hustak att regeringen nu vidtar åtgärder för att dämpa marknaden.

 • I Sverige eldas det som bekant inte särskilt mycket kol, det handlar om två miljoner ton som används inom stålindustrin för att framställa stål, en liten del kol används förvisso som reservbränsle när det är riktigt kallt men jämfört med många andra länder så är det en mycket liten del. Nej det riktigt stora utsläppen gör istället alla svenskars egna elbolag statliga energijätten Vattenfall som via sina kolkraftverk i Tyskland, Danmark och Holland släpper ut mer co2 än hela Sveriges samlade utsläpp. Men till år 2050 har Vattenfall lovat att bli koldioxidneutrala.

 • 90 % av pigghajsbestånden i Nordostatlanten är bortfiskat. Men trots fiskestopp inom EU kan man fortfarande hitta tonvis av den hotade fisken i svenska fiskbutiker. Den är importerad från Norge, som har andra regler för bifångst. Allt som fiskas upp i Norge måste tas i land och säljas. För pigghajarna spelar det dock inte så stor roll om den äts upp eller kastas död i havet igen. Det behövs fiskeredskap som låter bli att ta upp den uråldriga fisken för att stoppa dess utrotning, säger forskare.

 • Norge vill stoppa EU-fiskare att slänga oönskad fisk över bord när man fiskar i norskt vatten. Landbygdsministrarna i Sverige, Norge och Danmark har redan tecknat ett avtal om fiskdumpningsförbud i Skagerrak och nu pågår intensiva förhandlingar för att få med EU på tåget, eftersom det krävs att avtalet omvandlas till EU-lag för att det ska bli bindande. Om inte EU går med på detta kan Norge stänga sin fiskezon i Skagerrak i augusti 2012. För svensk del handlar det om 20 procent av räkfisket som försvinner isåfall.

 • – Jag hörde för ett tag sen att Vattenfall var tvungna att släppa förbi en massa vatten i sina magasin för att de inte kunde använda det på något sätt. Tänk om man kunde ta till vara den här elektriciteten som är nästan gratis och spara energin i form av koldioxidneutrala bränslen med hjälp av bränsleceller. Men den forskningen finns inte i Sverige i samma omfattning som i Danmark där det är större nätverk och samarbete mellan industri och universitet, säger Peter Blennow. Han är en av alla svenska bränslecellsforskare på Risölaboratoriet på Danmarks Tekniska universitet och pendlar från Skåne till Roskilde dagligen.

 • Danska Middelfart på Fyn har vunnit flera priser för sitt arbete med renovering och energieffektivisering. Ett arbete som tagit två år att implementera och som enligt planerna ska minska kommunens energianvändning med minst tjugo procent. Vinsterna från energibesparingen används samtidigt till att renovera eftersatta fastigheter.

  -- It's a win-win situation

  säger kommunens klimatchef, Morten Westergaard som tror att vi inom några år kommer att få se många liknande projekt inom EU.

 • Danska forskare har tagit fram bränsleceller som kan framställa konstgjord bensin från vatten och koldioxid med hjälp av elektricitet. Det här blir koldioxidneutral bensin gjord av vindkraft när Danmark har elöverskott berättar bränslecellsforskaren Søren Højgaard Jensen.

 • Köpenhamn är redan en av världens bästa cykelstäder. Drottning Louises bro på Norrebrogade korsas varje dag av omkring 35 000 personer och cykelköerna sträcker sig från ena brofästet till det andra under morgonrusningen. Nu håller staden som bäst på att fördubbla cykelbanorna på bron "Det blir rena bolulevarden" säger en cyklist vi träffar.

  Maj-Britt Køppen Andersen, projektledare för supercykelprojektet berättar mer.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista