• Kanada står inför ett viktigt val. Antingen fortsätta gynna den oljeindustri som blomstrar i Alberta, eller sluta stödja oljeindustrin och gå en fossilfri ekonomi till mötes.
 • 1 av 3
  2 av 3
  3 av 3

  Världens största demonstration för klimatet samlade mellan 300 000-400 000 människor i New York i början av veckan. 1500 olika miljöorganisationer, kyrkor och fackföreningar bildade tåget som sträckte sig en halv mil genom New Yorks gator. Där gick också kändisar som FN:s nya fredsambassadör Leonardo DiCaprio och musikern Sting, men allra först i tåget gick representanter för världens urbefolkningar, som länge vittnat om hur de redan lever med konsekvenserna av pågående klimatförändringar.

 • Jakten på olja har fått Kanada att storsatsa på utvinning ur sina enorma reserver av så kallad oljesand, trots att det leder till betydligt högre klimatutsläpp än traditionell råolja. Nu visar dessutom forskare för första gången att cancerframkallande ämnen från brytningen läckt ut i sjöar nära oljesandsindustrin.

 • Utöver stora ingrepp i landskapet och utsläpp av olika föroreningar till naturen är oljan från oljesanden också en riktigt klimatvärsting. Stefan Henningsson, klimatexpert på Världsnaturfonden förklarar varför:

  – I och med att man pressar ner ånga eller naturgas långt ner i marken för att få upp den här oljan så använder du väldigt mycket mer energi.

  -- Det finns ett mått som kallas Energy Returned On Energy Invested (EROEI) , alltså hur mycket energi du måste tillföra för att få ut energi. Och jämfört med vanlig olja så är det sex gånger mer energi som måste in för att få ut samma mängd olja, jämfört med olja från Saudiarabien eller Norge.

 • Sydafrika verkar inte ha några planer på att sluta med tillverkningen av flytande bränsle från kol. Men flera av de andra stora kolproducerande länder som haft planer på produktion i större skala verkar överge tekniken, åtminstone för tillfället. Både Kina och USA har de senaste åren lagt ner stora anläggningar för produktion av kolbränsle.

  De länder som kan göra det här bränslet är de som har mycket kol själva: Sydafrika, Kina, USA, Australien, Tyskland och Ryssland. Men det är framförallt Kina och USA som legat långt framme, och där har flera projekt lagts ner de senaste åren.

 • Bilåkandet i rika industriländer minskar. Det säger forskare som undersökt transportstatistik och som döpt fenomenet till "peak car". Statistik visar att sen 2004 så minskar antalet kilometer som vi reser med bil i storstäder i västvärlden. Nu menar hållbarhetsforskare att stadsplanerare måste räkna med minskat resande när de planerar framtidens städer.

 • Fiskbestånden i närheten av vattenkraftverk i Norrland återhämtar sig inte med tiden. Fiskarna blir istället mindre och färre till antalet ju längre tiden går efter att ett vattendrag har reglerats. Det visar en omfattande studie från Uppsala universitet där man studerat fiskarten röding under en lång tid.

 • I Europa har de flesta kolkraftverk redan infört rening som tar bort det mesta av kvicksilver och svavel och kvävedioxid ur kolröken. Men först nu har USA och Kanada beslutat införa liknande krav - som ska börja gälla om två år.

 • Allt fler länder inför regler för att minska hälso- och miljöfarliga utsläpp från kolkraftverk. EU har redan gjort det och nyligen också USA, Kanada och Kina. Men världen missar hälften av alla kolutsläpp genom att inte ställa reningskrav på koleldning i hushåll och mindre industrier. Det hävdar forskare vid en pågående vetenskaplig FN-konferens i Norge.

 • Klotet granskar kolet de närmaste veckorna - jordens mest använda bränsle som står för 28 % av koldioxidutsläppen. Kol är billigt och finns så att det räcker i mer än 100 år framöver enligt de flesta beräkningarna. USA har världens största kolreserver och där talar industri och politiker gärna om "Clean coal" - rent kol utan klimatutsläpp. Lösningen heter Carbon capture and storage, CCS, som alltså betyder avskiljning och lagring av koldioxid. Men ännu finns bara ett stort CCS-projekt i drift i Nordamerika, och intill borrhålen i Kanada finns oroliga boende som är rädda att gasen ska läcka upp.

 • För att kunna stoppa den globala uppvärmningen vid två grader krävs en storskalig satsning på sk. CCS-teknik, alltså att avskilja och lagra koldioxid från kraftverk som eldas med fossila bränslen. Det hävdar det Internationella energiorganet IEA i sin senaste rapport. Mer än 2000 stora CCS-anläggningar måste byggas de närmaste decennierna, idag finns det bara 4. I Nordamerika används tekniken dessutom främst för att få upp ännu mer olja.

 • – Reaktorhaverierna i Japan har spätt på debatten om kärnkraft är tillräckligt säker, med stresstester och nedläggningsbeslut och det leder troligen till mer fossilenergi framöver, spår Johan Bergendorff.
  – Vi minns också grälet om vargungar från djurparker är redo att sättas in i vilda vargars lyor och stoppet för licensjakten, påminner Pelle Zettersten.
  2011 var också året då ansökan om det svenska slutförvaret av atomsopor lämnades in, jakten på skiffergas intensifierades och geoingenjörskonst skulle testas i praktiken.

 • Oljetoppen är redan nådd. Peak oil inträffade för 4 år sen erkänner det internationella energiorganet IEA. Mer råolja än världen pumpade upp år 2006 kommer vi aldrig få fram igen. Världens oljetörst ska framöver stillas med stora mängder fulolja från oljesand. Det leder till ännu högre koldioxidutsläpp och en global uppvärmning på 3,5 grader. Samtidigt varnar chefsekonomen Fatih Birol på IEA att de snabbt stigande oljepriserna nu hotar världsekonomins återhämtning.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista