• I Finland står vad som kommer att bli hela Europas största fabrik för uranutvinning precis i startgroparna.
  – Givetvis när det finns en sådan här fyndighet så borde den ju också utnyttjas, anser Leif Rosenback som är teknisk direktör på Talvivaaragruvan i Finland.

 • Hundratals miljoner liter vatten med nickel, kadmium, aluminium och uran har runnit ut ur en gruvdamm vid Sotkamo i Östra Finland och förgiftar sjöarna nedströms. Läckaget från en av Talvivaara-gruvans lakvattendammar är ett landets värsta miljöolyckor. Det var tredje gången dammen läckte på kort tid. Nu är ekosystemen där hotade visar nya mätningar.

 • De giftiga tungmetallerna från Talvivaaragruvan kommer att bli kvar länge i sjöar, bäckar och andra vattendrag där de nu läcker ut. Lena Alakangas, forskare vi Luleå Tekniska Universitet och expert på miljöeffekter av gruvdrift, säger att den så kallade biolakningen, som även diskuteras vid eventuell framtida uranbrytning i Sverige, är en billig metod att utvinna metaller med men som kräver stor kontroll, för att inte gifter ska komma ut i naturen. Ett fuktigare klimat skulle tex kunna öka risken för översvämningar.

  – Det beror ju helt enkelt på hur säkra bassänger man bygger. Och framförallt får vi ju tänka på att vi har ganska stor nederbörd och alltså höga flöden, som också kanske kan öka i framtiden.

 • Miljontals liter giftigt vatten med höga halter nickel, kadmium och uran har läckt ur en damm vid Talvivaaragruvan i Finland till omkringliggande sjöar. Det här var tredje läckan på kort tid. Nu riktas hård kritik från forskarhåll mot gruvföretaget kring reningsteknik och dammsäkerhet.

 • Elnätet i hela Norden är ihopkopplat så om det börjar blåsa på vindkraftverken på Gotland så påverkar det även nätet i resten av Sverige, och Norge och Finland och delar av Danmark. Och det måste hela tiden vara exakt balans mellan hur mycket som matas in på hela det här jättenätet och hur mycket folk gör av med, så att frekvensen är 50 hertz. Så snart konsumtionen blir högre än produktionen så börjar alla kraftgeneratorer snurra lite långsammare och det går signaler om att släppa på mer el.

 • När Ordföranden för FN:s högnivåpanel anlände till Kungliga Vetenskapsakademin och Nobelsymposiet om hållbar utveckling så hade ordföranden professor Johan Rockström vid Stockholms Environment Institute klart ett memorandum om hur jorden ska räddas undan miljöförstöring. Kravet från nobelpristagarna var bland annat: 1000 miljarder dollar årligen till förnyelsebar energi och stopp för subventioner till fossilkraft. Finlands president Tarja Halonen ska nu tillsammans med de andra toppolitikerna ta fram ett underlag inför nästa års stora miljömöte i Rio de Janeiro.

  Rättelse 19/5: I rubriken användes tidigare det amerikanska begreppet 1 trillion $ (dvs 1000 miljarder ). Det är dock INTE samma sak som 1 triljon på svenska ( 1 miljon biljoner ). Därför skriver vi istället ut summan på samma sätt som i brödtexten.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista