• Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) välkomnar "nudging". Foto: Miljöpartiet
  Nudging
  Per Bolund vill se nudging

  I en ny forskningsrapport från Naturvårdsverket utreds hur Sverige ska kunna använda så kallad "nudging", en beteendevetenskaplig metod som innebär att man vänligt knuffar människor att göra mer hållbara val. Det kan exempelvis handla om att klistra gröna fotsteg på marken mot papperskorgen eller att det miljövänligaste alternativet redan är föreslaget och ikryssat när man ska välja premiepension, något som konsumentminster Per Bolund välkomnar.

 • Katharina Brunat, grön entreprenör och en av de drivande i nätverket Nudging Sweden

  Beteendeekonomer har givit sig in i klimatdebatten med teorier om hur man kan få människor att göra bättre val för klimatet. De menar att vi människor sällan gör rationella val där vi väger för- och nackdelar mot varandra. Istället styrs vi mycket mer än vi tror av omedvetna signaler och vanor och att våra hjärnor helst väljer de lättaste utvägarna. Ibland kan det däfrör räcka med en liten knuff, en nudge på engelska, för att få oss att välja annorlunda.

   

 • Klotet.

  I FN:s klimatrapport för sju år sedan konstaterades att det inte fanns ett enda regionalt klimatscenario för Afrika. Sedan dess har forskarna satt fart och nu finns det många, samtidigt som utvecklingsländer fått tillgång till den senaste satellitdatan, vilket har räddat många människoliv. Klotet har besökt en klimat- och satellitkonferens i tyska Darmstadt förra veckan.

 • 1 av 6
  2 av 6
  3 av 6
  4 av 6
  5 av 6
  6 av 6
  Vätgassamhället

  Det är kanske dags att utfärda en varning till tyskar som vill ta sin bränslecellsbil till Sverige. Man får tanka i Danmark och på nåder kanske få Malmö kommuns pump. Nästa ställe att tanka vätgas till den nya sortens elbilar med 50 mils räckvidd är Sandviken. Men bara till nästa vecka när nu kommunen där ihop med verkstadsjätten Sandvik tillfälligt testar en mobil vätgasstation inne på ett fabriksområde

 • 1 av 4
  2 av 4
  3 av 4
  4 av 4

  I Europa är trenden tydlig: mer av de värdefulla näringsämnena i våra exkrementer måste återvinnas. Det vill både konsumenter och EU. Däremot är inte alla länder säkra på att den svenska modellen med att lägga så rent avloppsslam som möjligt som gödsel på åkrarna är den bästa vägen att gå. Klotets reporter Marcus Hansson for till England och Slough utanför London, där man börjat återvinna fosfor i stor skala i en fosforreaktor på ett av företaget Thames Waters reningsverk.

 • 1 av 3
  2 av 3
  3 av 3

  Det livsviktiga grundämnet fosfor håller på att bli global bristvara. Därför satsar nu allt fler länder på att börja återvinna det värdefulla näringsämnet. De första stora kommersiella anläggningarna för att ta vara på fosfor ur avloppsslam har nu börjat tas i drift. Ett exempel är reningsverket Slough utanför London. I Sverige planeras dessutom en fabrik för fosforåtervinning ur slamaska.

 • – När det gäller åtgärder mot kommande klimatöversvämningar så är Sverige ett u-land skulle jag vilja hävda, säger landskapsarkitekten Ulf Moback vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg som är en av landets främsta experter på praktiskt översvämningsskydd. 
  Klotet har hört med forskare och experter hur redo landet är när floden kommer...

 • 1 av 5
  2 av 5
  3 av 5
  4 av 5
  5 av 5

  Klotet utgår onsdag 9 april 2014 pga direktsänd riksdagsdebatt i P1. Vi återutsänder (10/4 kl 19.03 och 13/4 kl 19.35) ett program från när FN:s klimatpanel släppte sin första rapport i september 2013 där vi reder ut vad som kan göras för att minska den globala uppvärmning, bland annat minusutsläpp med BECCS. En fråga som IPCC kommer att behandla i sin tredje rapport som släpps på söndag 13/4 kl 11.00.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista