• Samtidigt som världens länder samlas på klimattoppmöten och diskuterar utsläppshandel, koldioxidskatter och gemensamma mål för att sänka de globala växthusgasutsläppen betalar länderna ut enorma summor i ekonomiskt stöd till produktion och konsumtion av olja, kol och gas. Enligt internationella energiorganet IEAvar summan 2010 uppe i 409 miljarder dollar eller sex gånger så mycket som satsas på förnyelsebara energikällor. Nu höjs alltfler röster nationellt och på internationell nivå inom bla EU, FN och G-20 för att de offentliga subventionerna måste bort.

    – De är dyra att upprätthålla för såväl stater som skattebetalare och konsumenter. Dessutom ökar de utsläppen av växthusgaser.

    Det säger Helen Mountford på OECDsom räknat ut att om G-20 länderna tog bort alla sina fossilsubventioner, skulle det kunna minska de globala växthusgasutsläppen med tio procent till 2050.

  • Trots uppmärksamheten kring de fossila bränslenas negativa påverkan på klimatet så ger världens länder ännu enorma subventioner till just fossila bränslen. Över 400 miljarder dollar (rättelse valuta) var siffran under 2010 och det är sex gånger så mycket som stödet till förnyelsebara energikällor. Men ett land som nu den 1 januari slutade med subventionerna är Nigeria. Där har bensinpriset  fördubblats med våldsamma demonstrationer som följd.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista