• Vilka stora miljöfrågor står på spel inför EU parlamentsvalet den 25 maj. Hur ska till exempel klimatpolitiken utformas och vad gör man åt luftföroreningarna i städerna?
 • Trots Sveriges höga klimatambitioner med ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 så riskerar flera pilotanläggningar för förnybara drivmedel att läggas ner.
 • Alternativ till fossilberoende.

  Biodrivmedel från skogsråvara ses av forskare som en viktig resurs för att Sverige ska kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta. Men nu hotas stora forskningssatsningar av nedläggning.

 • Polen och kolet

   – Att satsa på förnyelsebara källor kan vara ett sätt att återta Polens energioberoende, säger Magdalena Kuchler, forskare i globala energisystem på Uppsala universitet och med ursprung i Polen.

  Kol har länge givit Polen billig energi och energioberoende. Men idag ser situationen annorlunda ut och Polen importerar både olja, gas och nu också mer och mer kol från Ryssland.

 • Varför kan norska fiskare men inte vi?

  Gustaf Almqvist, forskare i fiskekologi och fiskerifrågor vid Östersjöcentrum på Stockholms universitet, tycker det är bra att EU nu, sent om sider, inför flera av de metoder som Norge använt under lång tid för att skydda sina bestånd.

  – Till exempel att inte fiska för mycket på småfisk. Att lämna den fisken i sjön är att investera i framtiden.

 • Långvarig och hållbar förvaltningsplan.

  Många fiskbestånd hotas av överfiske och miljöförändringar, men Nordnorge har tvärtom sett en rekordtillväxt av torsk. Bestånden har inte varit lika stora och välmående på 100 år, enligt norska forskare. Den norska modellen för fiskförvaltning är en del av förklaringen.

 • Ren luft en födslorätt?
  "Man underskattar vad befolkningen utsätts för"

  Luftkvaliteteten i Europa har förbättrats de senaste 60 åren, men fortfarande överskrids i många fall de nivåer av luftföroreningar som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO. 

 • 10 år med utsläppsrätter, succé eller fiasko?

  Utsläppshandelssystemet för koldioxid inom EU fyller tio år. Det är världens största utsläppshandel för koldioxid men hur effektiv är den? Kritiker menar att systemet har havererat och att det spelat ut sin roll, andra säger att det visst fungerar bra även om utsläppsrätterna just nu är för billiga.

 • 10 år med utsläppsrätter, succé eller fiasko?

  I Ystad har det kommunala energibolaget fått en stor mängd utsläppsrätter över, som det nu tänker sälja, något som väcker debatt bland kommunens politiker. Pengarna för försäljningen ska energibolaget använda till miljöinvesteringar, men kritiker menar att betydligt större klimatnytta skulle uppnås genom att riva utsläppsrätterna så att utsläppen inte sker någon annanstans heller. En orsak till att bolaget fått utsläppsrätter över är att det har fasat ut fossilt bränsle i sitt fjärrvärmeverk, som nu nästan enbart bränner träflis och andra biobränslen.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista