GMO

 • I USA är huvuddelen av all soja, majs och bomull genförändrad så att den tål det vanligaste bekämpningsmedlet glyfosat. På det sättet har man kunnat spruta ihjäl ogräs och skona grödorna. Men allt sprutande har gjort att också ogräset blivit motståndskraftigt och därför försöker amerikanska forskare nu få fram nya genändrade utsäden som tål fler och starkare bekämpningsmedel.

 • I EU har det hittills gjorts ett 70-tal fältförsök med GMO-träd, som popplar, fruktträd, björk, gran och tall. I USA finns två godkända GMO-fruktträd, papaya och plommonträd som fått gener som gör de moståndskraftiga mot en virussjukdom. Det ligger också ansökningar om att få GMO-eukalyptus godkänd i USA och Brasilien. Men i Kina finns redan hela GMO-skogar. Och då handlar det om popplar med inbyggt insektsgift (bt).

 • Genändrade grödor väcker stark debatt i Europa. Mindre uppmärksammade är planerna på GMO-träd. Just nu pågår fältförsök med genändrade aspar på två ställen i Sydsverige. Trädens gener har förändrats så att de växer bättre i växthus. Nu är frågan om samma sak händer ute i naturen.

 • Repris från september 2011

  Patrik Eriksson, kampanjchef på svenska Greenpeace tycker att den skepticism mot GMO som stora delar av allmänheten har i Tyskland, Sverige och Europa är hälsosam, men betonar att Greenpeace lägger vikt vid att alltid använda sig av icke-våld och öppenhet.

  - Det finns stora risker med att introducera nya arter i det fria, med introducerade gener som skulle kunna spridas vidare till andra arter.

  Men Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet tycker att skepticismen är baserad på kvasivetenskap och har svårt att se att han egentligen skulle stå på en annan sida än vad miljörörelsen gör.

 • Att åkrar med genmodifierade grödor attackeras är inte nytt, men tidigare har de kommit om natten, förstört och sen dragit sig tillbaka. Det nya nu är graden av våld, att vaktmännen hotades och låstes in - det har aldrig hänt tidigare, säger Uwe Schrader på försöksodlingsstationen för GMO-grödor i Üplingen.
  – Deras mål är helt enkelt att helt få bort genteknikforskning och odlingar från Tyskland och Europa, säger han.

 • Det går allt sämre för forskning på genförändrade växter i Tyskland. I år har mer än vart tredje försöksfält trampats sönder av aktivister och nytt är att attackerna har blivit våldsammare. Samtidigt har flera tyska delstater deklarerat att de inte vill ha några GMO-grödor på sina fält. Nu talar forskare om att lämna landet och varnar sina studenter från att specialisera sig på växtgenetik.

 • - Det är ju alarmerande rapporter, och de här kopplingarna till studierna (..om glyfosat) som redovisas. Det är svårt att bekräfta sambanden, men jag har full  förståelse för den oro som finns kring de är frågorna.

  Så kommenterar kemikalieinspektionens expert på bekämpningsmedel i jordbruket, Peter Bergkvist, debatten kring glyfosat i Argentina.  

 • De senaste åren har odlingar med genmodifierade grödor växt explosionsartat i USA och flera länder i Sydamerika. Med det har också användningen av glyfosat, ett bekämpningsmedel som sprutas på bland annat GMO-odlingar, rusat i höjden.

  Glyfosat har hittills ansetts mindre giftigt för bland annat växt- och djurliv än alternativen, men det här ämnet håller just nu på att utvärderas i en mångårig process av USA:s och Kanadas myndigheter. Det finns vissa studier som pekar på att glyfosat kan vara giftigare än man tidigare trott och röster från miljörörelsen varnar för hälsorisker på grund av överanvändning.

 • Sverige förlorar hundratals miljoner kronor per år genom att inte odla de vanligaste genmodifierade grödorna på våra åkrar. För hela EU handlar det om mångmiljard belopp i samhällsförluster på grund av att GM-grödor anses kontroversiella. Det konstateras i en rapport "Genvägar eller senvägar" från expertgruppen för miljöstudier under finansdepartementet som är gjord av professor Torbjörn Fagerström.

  Men forskaren Christel Cederberg på SIK och Chalmers anser att beräkningarna på vilka ekonomiska vinster samhället skulle kunna göra genom att odla mer genmodifierade grödor är överdrivna.

 • Hur mycket politiska beslut och miljödebatt stämmer med vad forskarna tagit reda på? MISTRA med 66 miljoner från de gamla löntagarfondsstiftelserna har uppdragit åt Kungliga Vetenskapsakademin att ta reda på vad kunskapsläget på miljöområdet ligger.

 • I ett unikt experiment har genmodifierade myggor släppts ut i det fria i Malaysia. Myggorna har tagits fram i ett försök att bekämpa virussjukdomen Denguefeber. Enligt landets statliga forskningsinstitut  IMR är experimentet ett första lyckat steg på vägen mot att få fram en ny metod att bekämpa sjukdomen som sprider sig över världen. Men Thomas Böhn, forskningsdirektör på norska Genök, menar att experimentet är riskabelt.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista