• Måndag 28/8 kl 17.00-18.00

  I Östersjöregionen är de gemensamma utmaningarna många, liksom de mål och åtgärder som pekar ut riktningen mot en mer hållbar utveckling. Många är också de olika typer av organisationer som idag bidrar genom projekt, affärsverksamhet och samarbeten. När många aktörer på olika nivåer ska åstadkomma förändring mot gemensamma mål spelar ledarskapet en avgörande roll. 

  Vad är det för typ av ledarskap som krävs för att Östersjöregionalt samarbete ska fungera? Vilka är utmaningarna med ledarskap i en internationell kontext? Vilka ledare och vilket ledarskap saknas idag – nationellt, regionalt och lokalt? Vilken roll har akademin, näringslivet och civilsamhället? Några framträdande ledare, som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen, delar med sig av sina viktigaste erfarenheter.

  Efter seminariet bjuder SI in till ett mingel med dryck och tilltugg!

  Moderator: Karsten Thurfjell.

  Medverkande: Marc Claus, projektledare på stiftelsen Race for the Baltic, Hannah Kroksson, vice-ordförande, LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer, Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute och Jakob Granit, GD, Havs- och vattenmyndigheten.

  Arrangör: Svenska institutet (SI).

  Seminariet streamas och sänds live på Östersjöfestivalens webbplats.

  Missade du seminariet? Klicka på filmen ovan för att se det i efterhand.

 • Torsdag 24/8 kl 17.00-18.00

  När Finland blev självständigt 1917 var det i en tid efter världskrig och revolution. De nordiska länderna fann sin väg och utvecklade sina samhällsmodeller. De baltiska staterna blev självständiga på andra sidan Östersjön. Sovjet och Nazi-Tyskland kastade Europa in i nytt krig, följt av spänning och förtryck. Ur askan kom ett nytt europeiskt samarbete som 1989 öppnade vägen för det moderna EU. Idag känner vi återigen splittrande krafter i Europa. Var står den nordiska identiteten idag? I Europa? I Östersjöregionen? Hos oss i Sverige? Finlands väg har varit lång. Det är idag ett land som har skäl att fira 100 år med stolthet. Men vi alla har skäl att fråga oss om framtiden och Nordens roll i den.

  Moderator: Karsten Thurfjell.
  Medverkande: bl.a. Gunnar Wetterberg, författare, Björn Fägersten, Utrikespolitiska Institutet, Europachef, Eva Sjögren, SIEPS, och Hanna Ojanen, Jean Monnet-professor Tampere Universitet.
  Arrangör: Utrikespolitiska Institutet.

  Seminariet spelas in av SVT för sändning i SVT Forum i SVT2.

  >> Seminariet kan ses här.

 • Östersjöfestivalen 2017

  Under festivalen hålls flera seminarier kring festivalens tre grundpelare musik, miljö och ledarskap.

  Seminarierna hålls på svenska i Radiohusets Studio 3 kl 17:00-18:00. Seminarierna den 22, 23 och 28 augusti streamas och sänds live på Östersjöfestivalens webbplats. Seminariet den 24 augusti spelas in av SVT för sändning i SVT Forum i SVT2.

  Miniseminarierna hålls i Berwaldhallen kl 18:00-18:15. Miniseminarierna filmas och visas på vår Facebooksida.

 • Tisdag 22/8 kl 17.00-18.00

  I Wagners Ring glimrar och förför Rhenguldet. Det för gudar och enkla människor till både det sämsta och det bästa. Kampen för värden och rätt har mödosamt följt en väg av allt bättre institutioner, från FN-stadgan 1945 och konventionerna om mänskliga rättigheter 1948 till det europeiska projektet efter murens fall 1989. Utvecklingen på senare tid manar dock till oro. Ledare som samlar makt över regering, rättsskipning, affärsliv och media vinner terräng i vår närhet och globalt. Måste vi i framtiden leva i en värld “utan fakta, utan normer, utan ansvar”? Kommer nya former av bestående band mellan politisk makt och pengar? Vad är i så fall motkrafterna i politik, näringsliv, samhälle, media och kultur?

  Moderator:
  Karsten Thurfjell.

  Medverkande: Charlotte Petri Gornitzka, Ordförande för OECD:s biståndskommitté (DAC) och tidigare Generaldirektör för Sida, Natali Phalén, Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor, Mats Karlsson, Direktör Utrikespolitiska Institutet (UI), Johan Engvall, forskare vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram och Ginna Lindberg, utrikeschef Sveriges Radio.

  Arrangör: Utrikespolitiska Institutet.

  Seminariet streamas och sänds live på Östersjöfestivalens webbplats.

  Missade du seminariet? Klicka på filmen ovan för att se det i efterhand.

 • Onsdag 23/8 kl 17.00-18.00

  Klotets samtal på Östersjöfestivalen handlar om att det finns idéer till tekniska lösningar för att få stopp på de giftiga algblomningarna, men de fastnar som pilotprojekt i liten skala. Till exempel har försök med att pumpa ner syre till havsbotten testats, och även att kemiskt binda överskottet av fosfor vid bottnarna.

  Men Östersjö-ekologer är skeptiska till så kallad geoingeneering, med motiveringen att ekosystemet kan påverkas negativt. Samtidigt är ekosystemet redan rejält förstört av övergödningen, och problemet kommer att kvarstå i decennier, även om vi skulle lyckas stoppa ytterligare tillförsel av näringsämnen till havet.

  Varför testas inte teknikerna vidare? Vilka risker för de med sig? Och vilka risker tar vi genom att inte använda den teknik som finns? Är geoingeneering bra eller dåligt?

  Medverkande:
  Tina Elfving, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum.
  Sven Blomqvist, docent i systemekologi, Stockholms universitet.
  Bengt Simonsson, forsknings- och marknadschef, Teknikmarknad.

  Moderator och programledare: Susanna Baltscheffsky och Marie-Louise Kristola, Klotet, Sveriges Radio.

  Arrangör: Sveriges Radio P1.

  Seminariet streamas och sänds live på Östersjöfestivalens webbplats.

  Missade du seminariet? Klicka på filmen ovan för att se det i efterhand.

 • Onsdag 23/8 kl 20.30-21.00

  Efter uruppförandet av Anders Hillborgs Aeterna onsdagen den 23 augusti möttes Jan Eliasson, diplomat, och Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, på Berwaldhallens scen i ett samtal om FN:s hållbarhetsmål och tillståndet för vår jord.

 • Plats: Berwaldhallens nedre foajé
  kl 18.00-18.15

  Miniseminarierna är femton minuter långa presentationer i konsertintrohörnan i Berwaldhallens nedre foajé. De hålls kl 18.00-18.15, innan presentationen av musiken på kvällens konsert kl 18.15-18.30.
  Sänds direkt på Berwaldhallens Facebook där det även kan ses i efterhand.

  Läs mer

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista