Nobelpriset 2019

Olga Tokarczuk och Peter Handke tilldelas litteraturprisen

Olga Tokarczuk tilldelas 2018 års Nobelpris i litteratur och Peter Handke tilldelas 2019 års litteraturpris.

Olga Tokarczuk tilldelas priset för "en berättarkonst som med encyklopedisk lust beskriver gränsöverskridandet som livsform".

Peter Handke tilldelas priset för "ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet."

I maj 2018 meddelade Svenska akademien att de inte skulle dela ut något nobelpris i litteratur det året. Bakgrunden var en rad händelser som ledde till att förtroendet för akademien försvagades.

Sedan mars i år har det stått klart att Svenska akademien ska få dela ut såväl 2018 års som 2019 års Nobelpris i litteratur i år.

I år är det Akademiens nye ständige sekreterare, litteraturprofessorn Mats Malm, som kommer att kliva genom dörrarna i börssalen och meddela årets pristagare.

– Det är två enastående författarskap som vi kommer att presentera. Akademien förlorade ledamöter och förtroende på ett sätt som inte fungerade förra året. Nu har hela Akademien sett igenom sin organisation och börjat ett förnyelsearbete, säger Mats Malm.