Akademiledamöterna får höjda arvoden, festkläder och tandvård

1:18 min

Arvodet för Svenska Akademiens ledamöter höjdes med 66 procent efter krisen i akademien, uppger Aftonbladet.

Dessutom får ledamöterna tandvård och läkarvård betalda av Akademien. De får också festkläder för 10 000 kronor varje år.

Det var i somras som arvodena höjdes. Det är den nyinvalde ledamoten Eric M. Runesson som redogör för att han får ett allmänt kommittéarvode på 10 000 kronor i månaden sedan den 1 juli 2019, en höjning med 66 procent.

Tidigare var det allmänna kommittéarvodet till ledamöterna 6 000 kronor i månaden, det framgår av Svenska Akademiens verksamhetsberättelse för 2018. Arvodet betalas ut för att ledamöterna förbereder sig inför och deltar i veckosammankomsten varje torsdag klockan 17, som varar i ungefär två timmar.

Aftonbladet har varit i kontakt med Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm, som avböjer att besvara tidningens frågor om ledamöternas ekonomiska förmåner och ber att få återkomma senare, i nästa vecka.