• Världen urbaniseras i allt snabbare takt. Sedan 2007 bor fler människor i städer än på landsbygden i världen. I många städer ökar populationen snabbare än man hinner bygga hållbar infrastruktur, och i de fattigaste områdena saknas ofta rent vatten, avlopp mm. De som drabbas hårdast av förorenat vatten är barnen. Varje minut dör mer än ett barn under fem år på grund av förorenat vatten. Därför har vi valt årets tema.

 • En halv miljard barn lever idag i storstädernas slumområden runt om i världen. I dessa områden saknas ofta rent vatten, toaletter, skolor, sjukvård och annat för att kunna leva ett tryggt och gott liv. Runtom i världen lever 125 miljoner barn under fem år i hem som inte har tillgång till rent vatten.

 • Slumområden finns över hela världen och i olika världsdelar: Tex Ghana och Kenya i Afrika, Indien och Bangladesh i Asien samt Brasilien och Colombia i Sydamerika.

 • Ett slumområde är enligt FN ett område som inte lever upp till ett eller fler av följande kriterier:

  1. Tillgång till rent vatten. Tillräckligt med vatten till ett överkomligt pris som inte kräver någon fysisk eller tidsmässig ansträngning att skaffa.
  2. Tillgång till toalett/bra sanitära förhållanden. Privata eller delade toaletter.
  3. Besittningsrätt/dokumentation för att bevisa att man har rätt till sitt boende och inte kan bli tvångsvräkt.
  4. Hållbart hushåll. Yttre förutsättningar där bostaden kan stå emot klimathändelser och där hushållet omges av bra infrastruktur.
  5. Tillräckligt med utrymme. Inte mer än tre personer per rum.
 • Varje år flyttar miljontals människor från landsbygden till städer. Många storstäder växer så fort att det inte hinner byggas fungerande vatten och avloppssystem. Det är då stadens fattigaste delar blir utan vattenförsörjning. Ofta får invånarna där köpa vatten av privata företag – priset kan bli upp till 50 ggr dyrare än i ett välbärgat område. Om det ens finns något att köpa.

 • I städer finns det bättre tillgång till sjukvård, skolor, infrastruktur och arbetstillfällen. Nästan all tillväxt på jorden sker i utvecklingsländernas storstäder. Om några år kommer majoriteten av världens barn växa upp i en urban miljö hävdar FN, som också menar att städerna kommer vara platsen för fattigdom, inte landsbygden som det tidigare har varit. 2050 beräknas två tredjedelar av världens befolkning bo i städerna.

 • Förorenat dricksvatten leder till koleraepidemier, diarré och utbrott av malaria. Bristen på toaletter gör att avföring ofta samlas i rännstenen eller i avloppsdiken och förorenar både mat- och dricksvatten. Diarrésjukdomar på grund av smutsen är vanligt i slummen. Ca 2000 barn under fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Det är mer än ett barn varje minut. Tillgången till rent dricksvatten och hygieniska toaletter är avgörande för att minska barnadödligheten.

 • Tillgången till rent vatten är direkt livsavgörande. Om alla barn i slummen världen över hade haft tillgång till rent vatten hade 2000 liv gått att rädda – varje dag.

  Men bristen på toaletter och sanitet påverkar också barns möjligheter att utvecklas. Ett exempel är att många flickor uteblir från skolan under mensen för att det inte finns några toaletter. Barn som har tillgång till rent vatten och toaletter har bättre hälsa och kan prestera bättre i skolan. Bristfällig sanitet leder varje år till 197 miljoner frånvarodagar i skolan (pga sjukdomar, menstruation mm.).

 • Pengarna som samlas in i Musikhjälpen går oavkortat till Radiohjälpen. När Musikhjälpen är över kan organisationer och projekt som jobbar med vattenfrågor i slummen ansöka om pengar. Det kan till exempel handla om projekt där man jobbar för att bygga fler Public toilets, göra vägen till toaletterna säkrare, sätta in lås på toaletter, anlägga nya vattenledningar, utbilda familjer om hygien, utbilda murare som kan bygga toaletter m.m.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista