Giehto Tjärrováres

Lågen prográmman dån besa tjuovvot Gárátja Allegähtjáj ja sadjáj man namma l Luovvaluokta. Le dålusj årudahka gånnå árranijt ájn buoldajn vuohttu. 1900-lågon unna timbardåbåtjijt tsieggijin buoldajda luovta lahkusin.

I tio program får du följa med till en plats som heter Luovvaluokta. Det är ett gammalt boställe där arranplatser fortfarande syns på slänterna, Under 1900-talet bebyggdes sluttningarna ner mot viken med enkla timmerhus. Luovvaluokta ligger I väglöst land, drygt tre mil från Karats I Jokkmokks kommun

 • Giehto Tjärrováres

  Dån vas besa gulldalit muhtemav Lennart Pirtsi mujtojs suv bajássjaddamis Luovvaluovtan. Mujtojt sån la pänssalijn vuorkkim ja dal sån aj dajt giehttu.

  Du ska återigen få ta del av Lennart Pirtsis minnen från uppväxten i Luovvaluokta. Minnen som han har sparat med penseln och nu också berättar

 • Giehto Tjärrováres

  Lennart Pirtsi, gut la riegádam ja bajássjaddam Luovvaluovtan, la pänssalijn ja pennajn vuorkkim ietjas mujtojt páhppárij. De sån dal dunji giehttu gåk lij årrot Luovvaluovtan ja aj iehtjádijt dat bájkes.

  Lennart Pirtsi, som är född och uppvuxen i Luovvaluokta har med pensel och penna sparat sina minnen på papper. Nu sätter han också ord på sina teckningar:

   

 • Giehto Tjärrováres

  Lennart Pirtsi, gut la riegádam ja bajássjaddam Luovvaluovtan, la pänssalijn ja pennajn vuorkkim ietjas mujtojt páhppárij. De sån dal dunji giehttu gåk lij årrot Luovvaluovtan ja aj iehtjádijt dat bájkes

  Lennart Pirtsi, som är född och uppvuxen i Luovvaluokta har med pensel och penna sparat sina minnen på papper. Nu berättar han också för dig om hur det var att bo i Luovvaluokta men även andra berättelser från området.

 • Giehto Tjärrováres

  Uddni mij vas galggap gullat gå Lennart Pirtsi, Anna-Lisa Pirtsi ja Elli-Karin Pavval giehttu ietjasa skåvllåájge birra Jåhkåmåhke nomadskåvlån.

  Idag ska vi återigen få följa med Lennart Pirtsi, Anna-Lisa Pirtsi och Elli-Karin Pavval till åren i nomadskolan i Jokkmokk.

 • Giehto Tjärrováres

  Uddni Anna-Lisa Pirtsi-Sandberg, suv viellja Lennart Pirtsi ja Elli-Karin Pavval giehttu gåk lij gå guodin hejmav nomadskåvllåj álgátjit. Sidjij, nåv gåk ienemusájda sáme mánájs, mierkkij sij årrun moadda mijla hejmas ja äjgádijs guhka ájgijt.

  Idag berättar Anna-Lisa Pirtsi-Sandberg, hennes bror Lennart Pirtsi och Elli-Karin Pavval om hur det var att lämna hemmet för att börja i nomadskolan. För dom, liksom för de flesta samiska barnen i nomadskolan innebar det att de befann sig många mil från hemmet och föräldrarna i långa perioder.

 • Giehto Tjärrováres

  Dalloj gå ij lim TV:a, ja radio, tidniga ja girje ettjin agev gávnnu nåv gåk uddni, de gulldalin ulmutjij subttsasijt. Lej subttsasa dan birra mij la ednama vuolen ja ednama nanna ja majt vuojnná ja ij vuojne.

  På den tiden när teve inte fanns, och radio, tidningar och annan litteratur inte var lika lättillgängliga som idag lyssnade man till varandras berättelser. Det var spännande historier om det under och det ovan jorden, synligt och osynligt.

 • Giehto Tjärrováres

  Dalloj gå ij lim TV:a, ja radio, tidniga ja girje ettjin agev gávnnu nåv gåk uddni, de gulldalin ulmutjij subttsasijt. Lej subttsasa dan birra mij la ednama vuolen ja ednama nanna ja majt vuojnná ja ij vuojne. Ietján gå Anna-Lisa Pirtsi Sandbergav de dán prográmman dån aj gulá Elli-Kari Pavvalav gut sjattaj bajás Jåhkågaska tjielden.

  På den tiden när teve inte fanns, och radio, tidningar och annan litteratur inte var lika lättillgängliga som idag lyssnade man till varandras berättelser. Det var spännande historier om det under och det ovan jorden, synligt och osynligt. Förutom Anna-Lisa Pirtsi Sandberg får du i det här programmet också möta Elli-Kari Pavval uppvuxen i Jåhkkågaskka sameby.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista